Tegeltableau Salomonsoordeel

Tegels en tegeltableaus kunnen voorzien zijn van diverse soorten afbeeldingen, zoals Bijbelse voorstellingen. Op dit tegeltableau is Salomo's rechtspraak realistisch weergegeven. De natuurlijke houding van de twistende vrouwen; het dode kindje op de vloer en de dreiging die uitgaat van de krijgsknecht die op het punt staat het levende kind op bevel van de gebiedende koning Salomo in tweeën te delen. Het tegeltableau is in de eerste helft van de 19e eeuw in Rotterdam vervaardigd. Het heeft als schoorsteenstuk gediend in een (afgebroken) boerderij tussen Stad aan ’t Haringvliet en Den Bommel.