Oranje strik

Nederland maakte van 1811 tot eind 1813 deel uit van Frankrijk. Een zekere A. Buth uit Sommelsdijk droeg op 4 november 1813 deze Oranjestrik. Maar toen was het nog onrustig op het eiland. Er waren veel Franse soldaten gelegerd, vooral op het fort nabij Ooltgensplaat. Op 4 december 1813 vonden daar schermutselingen plaats. Daarbij werden de Franse soldaten verdreven, mede door de hulp van enkele honderden burgers uit diverse plaatsen. De 160 Franse soldaten verlieten spoorslags het eiland. Goeree-Overflakkee was verlost van ‘het Fransche dwangjuk’.