Het wonder van de Biest

In 1643, vijf jaar voor het einde van de Tachtigjarige Oorlog, vindt bij de Bevertbrug in de Biest naar verluid een wonder plaats dat is beschreven in een lied dat in Turnhout gedrukt is. Het lied verhaalt hoe vier jongelingen bij de “Beverts Brug” een Mariabeeldje vinden, drijvend tegen de stroom in.

In de Biest, bij de Bevertsbrug (bedevaartsbrug) over het Spruitenstroompje stond al van voor het jaar 1500 een “keske” (kastje), een klein Mariakapelletje dat door koortslijders werd bezocht, en tijdens epidemieën van de rode loop. Eeuwenlang werden er processies georganiseerd en zijn er bedevaarten geweest op en neer over de Bevertstraat van het Mariakeske van de Biest naar het Mariakeske van de Voort. Tegen het einde van de Tachtigjarige Oorlog is het keske van de Biest met vele andere, waaronder ook de pas herbouwde stenen kapel van de Voort, vernield.

In het jaar 1643, vindt op deze plek bij de Bevertbrug naar verluid een wonder plaats dat is beschreven in een lied dat in Turnhout gedrukt is. Het verhaalt hoe vier jongelingen bij de “Beverts Brug” een Mariabeeldje vinden, drijvend tegen de stroom in:

"Het dient ons tot spectakel dat daar gevonden is

een beeld van groot mirakel tot ’s menschen lafenis."

Zij haasten zich naar Hilvarenbeek om het verhaal te vertellen, en al snel stroomt het volk toe en geschieden er wonderen. Het beeldje wordt geplaatst in een nieuw kastje, dat wordt bevestigd aan een lindeboom naast de brug. In de Franse tijd verdwijnt het kastje, en het beeldje verhuist naar de kerk in Hilvarenbeek, maar de plek blijft nog tot ver in de negentiende eeuw een bedevaartsoord.

In 1913 krijgt de Biest een kerk, en de nieuwe parochie vraagt aan de parochie van Hilvarenbeek om teruggave van het beeldje. Maar de tirannieke pastoor Jurgens van Hilvarenbeek weigert dat met het argument dat het beeldje (mogelijk) afkomstig is van de vernielde kapel op de Voort, en zelfs de herhaalde tussenkomst van de Bisschop die dat argument afwijst mag niet baten. Pas in 1981 keert het beeldje terug naar de Biest waar het in de kerk geplaatst wordt. In 2008 wordt in opdracht van de Lieve Vrouwe Gilde bij de Bevertbrug een nieuw stenen keske gebouwd waarin een kopie van het beeldje is geplaatst.

In 2013 sluit de honderdjarige kerk van de Biest en verdwijnt het originele beeldje weer uit het dorp. Het staat nu in de Willibrorduskerk in Diessen.

 

Literatuur

Ed van Hees, De Oude Biest – een reconstructie. Bronnenonderzoek naar de vorm en functies van de “biest” van Biest-Houtakker. Biest-Houtakker, juli 2015.