De Romeinen komen in ons land

Sporen en artefacten uit de Romeinse tijd zijn gevonden op de Schijf bij Driehuizen, bij de Oude Biest en in de Eekhof in Biest-Houtakker en op de Alsie en in het Reuseldal in Diessen.

In 2001 werd in het Reuseldal locatie Zijthorst in Diessen een nederzetting bestaande uit zes inheems-Romeinse boerderijen opgegraven, die stamt uit de periode 50 tot 200 na chr. In de ondergrond werden vele sporen uit de Romeinse tijd aangetroffen, resten van potten, dakpannen, moestuinen en een grafmonument.

Het aantal van zes boerderijen zou doen vermoeden dat dit de Romeinse villa was, bestaande uit zes boerenwoningen en een grotere stenen zaal (sala), die in 712 aan Willibrord werd geschonken. Op deze locatie ontbreekt echter de sala, en de bodemvondsten tonen aan dat deze nederzetting al in de loop van de derde eeuw verlaten is, toen de Romeinen zich geleidelijk uit het noorden terugtrokken.

De inheemse bevolking kwam geleidelijk onder invloed van de Romeinse beschaving. In boerderijen uit de Romeinse tijd worden in toenemende mate borden, bekers, kruiken, amfora’s voor olijfolie en kokers voor zeezout et cetera gevonden die geïmporteerd zijn uit Zuid-Europa. Verder glasfragmenten, sommige mogelijk zelfs uit Egypte afkomstig, en Romeinse munten en bronzen spelden en sieraden.

In de nederzetting op de Zijthorst werden ook diverse van deze vondsten gedaan zoals de hierboven afgebeelde bronzen broche en speld, keramiek en Romeins glas uit de eerste eeuw en blauwe faience kralen. Verder veel fragmenten van dakpannen, kruiken, geverfde bekers uit zuid-Duitsland en blauwgrijze voorraadpotten uit het Vlaamse Waasland.

 

Lees meer 

Over de vestiging van de Romeinen in onze streken vindt u meer in het artikel De Romeinse Limes in de Canon van Nederland.

 

Literatuur

Archeologisch onderzoek aan de Zijthorst te Diessen. Amsterdam VU, Archeologisch Instituut, 2002.

F. van den Dries, Romeins glas in Diessen. In: Tussen Paradijs en Toekomst, nummer 78 (2008), p. 109-110

Frank van Hest, Kralen van Cleopatra ? De opgravingen te Diessen. In: Tussen Paradijs en Toekomst, nummer 62 (2002), p. 74-76

Frank van Hest, Brariatius, Diessen op de romeinse kaart gezet. Tussen Paradijs en Toekomst, nummer 65 (2003), p. 103-106

H.A.M. Ruhe, “Sporen van oud Diessen”. In: Brabants Heem 6 (1954), p. 85-87.

Hans Schoenmaker, Diessen een Romeins dorp. In: Hers & Geens 10 (2002), 5-16. In: Tussen Paradijs en Toekomst, nummer 65 (2003), p. 94-102