Geldkist

IJzeren geldkisten werden niet alleen gebruikt om geld in op te bergen, maar ook waardevolle papieren. Een dergelijke kist stond veelal in een openbaar gebouw, zoals een raadhuis of een kerk. Om te voorkomen dat er geld of archiefstukken konden worden ontvreemd, was een dergelijke kist doorgaans voorzien van drie sloten. Drie personen beschikten ieder over een sleutel. Om de kist te kunnen openen moesten alle drie de sleutelbeheerders aanwezig zijn. Deze kist dateert uit de 18e eeuw.