Drinkwaterleiding Goeree-Overflakkee

Na een lange voorbereidingstijd – er was nogal wat discussie tussen voor- en tegenstanders – kreeg Goeree-Overflakkee in 1934 drinkwaterleiding. Alleen Ouddorp werd eerst in 1956 op het waterleidingnet aangesloten. In de Middel- en Oostduinen werden kanalen gegraven en een pompstation gebouwd. Bij Zuidzijde verrees een watertoren om druk op het leidingnet te houden. Enkele jaren later kwam nabij Dirksland een tweede watertoren. Beide watertorens hebben al enige tijd hun functie verloren. Op deze weergave van het eiland zijn de waterleidingwerken weergegeven.