Gevelsteen gasthuis Sommelsdijk

Vanaf de Middeleeuwen functioneerden gasthuizen in de steden als voorlopers van de ziekenhuizen. Ook Sommelsdijk beschikte over een gasthuis. In 1952 is dit pand met en monumentale trapgevel, staande aan de Van Gorkumstraat, afgebroken.

Alleen de gevelsteen herinnert aan het eeuwenoude gebouw. De steen met een omlijsting (cartouche) in Renaissancestijl heeft een Latijns opschrift en vertelt ons, dat Cornelis Breeman in 1604 geld beschikbaar heeft gesteld voor de bouw van een gasthuis voor zieken en zeven woningen voor bejaarden.