Nel Goedhart, Leiderdorps keramiste

Nel Goedhart werd geboren in Leiderdorp, in een huis aan het Jaagpad, hoek Bruggestraat, naast het huidige restaurant de Hollandsche Tuin. Zij overleed al op 38 jarige leeftijd, in Leiden. Over haar leven is weinig bekend, wat opmerkelijk is voor iemand die het in haar beroep zo ver heeft gebracht.
Zij was de jongste uit een gezin met vier kinderen. De oudste in het gezin was een dochter, gevolgd door twee zoons en dochter Neeltje (Nel). Haar vader Willem, een Leiderdorper, was melkboer. Haar moeder Gerritje kwam uit Rotterdam.

Als pottenbakster werkte Nel Goedhart bij Pieter Groeneveldt in Voorschoten en bij Zaalberg. Groeneveldt, zo valt te lezen in de Nieuwe Leidsche Courant uit 1955, meent dat pottenbakken niet alleen vaardigheid vraagt, maar dat het ook een kwestie is van creativiteit en gevoel. Daarom stelt hij ook vrouwen aan in deze tak van nijverheid, die tot dan toe gold als mannenwerk. Nel Goedhart was een van de vijf vrouwen die bij Groeneveldt werkzaam waren.

Bij Zaalberg werkte Nel Goedhart van 1957 tot en met 1960. Daarna begon zij voor zichzelf. Zij vestigde haar atelier achter café-restaurant Piet Gijs in Noordwijkerhout. Zij produceerde niet alleen zelf, maar gaf ook lessen aan de jeugd. Dat deed zij in het koetshuis aan de Achthovenerweg 2A. Nel Goedhart ontwikkelde zich gedurende haar korte leven tot een veelgevraagd pottenbakster.

Bij de verschijning van het Leiderdorps Nieuwsblad maakte zij asbakjes met daarop de tekst ‘Leiderdorps Nieuwsblad’. Voor nieuwe gemeenteleden van de protestantse kerk in Leiderdorp maakte zij vele asbakjes met de inscriptie ‘Geref. Jeugdcentrale’.

Atelier van Nel Goedhart lag achter café-restaurant Piet Gijs in Noordwijkerhout