ARP

De ARP staat voor Anti Revolutionaire Partij. Deze partij was de eerste partij in Nederland.
de partij werd in 1879 opgericht door Abraham Kuyper.

Rondom deze tijd had de overheid nog een passieve rol met betrekking tot de economie van het land. Een kenmerk van de ARP was dat ze een groot voorstander waren van een overheid die de touwtjes in handen nam als het gaat om handhaving en orde in de samenleving. Het belangrijkste en meest vooruitstrevende doel was gelijkstelling het algemeen onderwijs. Verder waren ze nog tegen vrouwelijke vertegenwoordigers in de politiek.

In de tijd dat de ARP concurrentie begon te krijgen en steeds minder macht leek te krijgen. Ze kregen snel door dat ze voor meer macht en invloed meer zetels moeten krijgen. Doordat ze meer zetels nodig hadden voor meer invloed en macht stemden zij voor een uitgebreid kiesrecht. Om de invloed te behalen die ze willen krijgen moeten ze veel stemmen behalen. Het voordeel dat de ARP had ten opzichte van andere, was dat de ARP leden een goede band hadden met kerken en dat hielp hun doordat de dominees vaak vooraan in de Tweede Kamer zitten.