Willem Drees

Willem Drees was een hele belangrijke minister-president.

Willem Drees was een Nederlandse politicus. Hij was een politiek gevangen van de Duitsers in Buchenwald van 1940 tot 1941. Hij was de minister president van 1948 tot 1958. Drees zat vanaf 1904 tot 1946 bij de SDAP ook wel Sociaal-Democratische Arbeidspartij en van 1946 tot 1971 bij de PvdA beter bekend als de partij van de arbeid. Hij wordt door sommigen beschouwd als de belangrijkste Nederlandse politicus van na de oorlog. Onder zijn leiding was er de dekolonisatie van Nederlands-Indië en bij de wederopbouw van Nederland. Willem Drees was een sociaaldemocraat. Toen hij minister van Sociale Zaken was had hij ervoor gezorgd dat in 1947 de Noodwet Ouderdomsvoorziening kwam. Dit was de voorloper van de AOW. Verschil is dat de Noodwet door de staat werd betaald en de AOW door premies gerekend bij belasting. Heel belangrijk voor Nederland is dat hij verantwoordelijk is voor de opbouw van de verzorgingsstaat. Hij stond aan de basis van veel sociale wetgeving. Hij zette zich onder andere in voor werklozen, ouderen en mensen met het laagste loon. Ook belangrijk bij zijn kabinetsbeleid was dus de opbouw van de verzorgingsstaat via sociale wetgeving. Voorbeelden zijn de Werkloosheidwet, Algemene Ouderdomswet en Algemene Weduwen en Wezenwet.

Willem Drees was belangrijk voor de rechtsstaat en parlementaire democratie, omdat hij het vertrouwen in de democratie herstelden door middel van de wederopbouw en de sociale wetgeving