Meester Kunst

Het openbaar onderwijs

Tijd van burgers en stoommachines

De Meester Kunstweg in Vriezenveen draagt de naam van een onderwijzer die vanaf 1820 enkele decennia zijn stempel heeft gedrukt op het onderwijs in Vriezenveen aan de oudste en enige school: de Middenschool. De aanstelling van Jan Kunst vond plaats met instemming van de graaf van Almelo, die het benoemingrecht na de Franse tijd voor bepaalde functies had teruggekregen. Aan de post van onderwijzer waren destijds ook de functies van koster en voorzanger in de kerk verbonden. Meester Kunst viel bijzonder in de smaak bij de bevolking. Op verzoek van enkele inwoners van Vriezenveen gaf Jan ook les in de Duitse en Franse taal.

De Middenschool

De Middenschool stond aanvankelijk achter de kerk op het pastorieland. In 1808 werd tegenover de kerk een nieuwe school gebouwd, die al snel te klein bleek. In 1846 kwam er een grotere school op dezelfde plek. In 1921 werd de Middenschool overgedragen aan de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van vrije scholen met de bijbel in Vriezenveen. Hiermee werd de opvang geregeld van de groei van de bijzondere scholen in het Westeinde en Oosteinde. De school werd vooral bezocht door rooms‒katholieke kinderen. Toen er in 1924 een nieuwe katholieke school werd geopend, bleven er nog maar negentien kinderen op de Middenschool over. Op 17 april van dat jaar besloot de raad tot opheffing van de Middenschool. Het gebouw is na verloop van tijd afgebroken. Op de locatie van de Middenschool zijn tegenwoordig de plaatselijke VVV en een reisbureau gehuisvest.

Openbaar onderwijs in Bruinehaar

In 1859 kwam er een tweede openbare lagere school in de gemeente, in Bruinehaar. Dit schoolgebouw werd al in 1873 weer vervangen. In 1930 vond voor de derde keer nieuwbouw plaats. De reden hiervan was dat er 20 leerlingen van Langeveen (gemeente Tubbergen) in die tijd aangewezen waren op de school in Bruinehaar. Uitbreiding van het bestaande gebouw was onmogelijk, dus werd besloten tot nieuwbouw. De oude school uit 1873 werd voor f 150,‒ verkocht aan de Nederlandse Hervormde gemeente in Tubbergen. Dat gebouw fungeerde tevens als dorpshuis. In 1994 werd de school bestempeld als nevenvestiging van de openbare lagere school De Blokstoeke in Westerhaar-Vriezenveensewijk. In 1997 werd de school opgeheven wegens gebrek aan levensvatbaarheid. De leerlingen gingen toen naar scholen in Langeveen en De Pollen.

De Blokstoeke

De openbare school De Blokstoeke dateerde van 1908, had drie lokalen en stond aan de Hoofdweg in Vriezenveensewijk. In latere jaren kwam er een houten noodlokaal bij en in de jaren zestig van de vorige eeuw moest er een vijfde lokaal gebouwd worden. Er is toen besloten om een nieuwe zesklassige school te bouwen aan de Oranjestraat in Westerhaar-Vriezenveensewijk. De oude school werd verkocht aan de Baptistengemeente. De opening van de nieuwe school vond plaats op 21 oktober 1968. In 2000 vond integratieverbouw plaats met de kleuterschool De Eerste Stap. Deze openbare kleuterschool was in 1961 gehuisvest in een houten noodlokaal aan de Oranjestraat, terwijl 10 jaar later een nieuwe drieklassige kleuterschool op dezelfde plek werd geopend.

OLS Oosteinde

De derde openbare lagere school van Vriezenveen werd gebouwd in 1878 aan het Oosteinde en telde drie lokalen. De bijbehorende éénklassige kleuterschool Kleutervreugd werd in 1964 en geopend en in 1982 weer afgebroken. In het kleuteronderwijs werd toen voorzien door bijplaatsing van de noodbouw van de Prins Willem Alexanderschool uit de Engelsstraat. In 1988 werd een nieuwe school met lager- en kleuteronderwijs gerealiseerd aan de Dr. Boomstraat in Vriezenveen. Rond 1998 werd de school opgeheven en fuseerde met De Blokstoeke in Westerhaar-Vriezenveensewijk.

Westerweilandschool

In 1882 werd het getal scholen door de gemeenteraad bepaald op vier. Aan het Westeinde in wijk 6 werd het jaar erop een nieuwe openbare school met vier lokalen gebouwd. In 1959 werd deze vervangen en geopend door een nieuwe tweeklassige school. Van de koningin kwam toestemming om de school Koningin Julianaschool te noemen. Het kleutergedeelte behorende bij de Koningin Julianaschool, genaamd Het Kwetternest, was gehuisvest in De Hulle en later aan de Grutto. De Koningin Juliana school is in de tweede helft van de jaren zeventig aan de onderwijsbestemming onttrokken.Samen met kleuterschool Het Kwetternest ging de school op in de nieuwe openbare Westerweilandschool. Het gebouw aan de Grutto is geopend op 29 september 1977. In de tweede helft van de jaren negentig van de vorige eeuw werden aan de noordkant van het dorp een aantal noodlokalen geplaatst voor de opvang van kinderen voor openbaar onderwijs in de nieuwbouw. Deze noodlokalen zijn in 2000 vervangen door schoolwoningen.