Gemeente Twenterand

De fusie met Den Ham

Tijd van televisie en computers

Op 1 januari 2001 viel het doek voor de gemeente Vriezenveen en was de fusie met buurgemeente Den Haam een feit. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken was een aantal jaren daarvoor een herindeling van de Nederlandse gemeenten voorbereid, met als doel vernieuwing van de bestuurlijke organisatie en versterking van het lokaal bestuur.

Varianten

De provincie Overijssel opende in 1996 het overleg over de gemeentelijke herindeling in Twente. De betreffende gemeenten kregen een aantal varianten voor herindeling voorgelegd. De provincie voorzag in alle varianten dat het zuidelijk deel en de kern Aadorp van de gemeente Vriezenveen bij Almelo ondergebracht zou worden. Vriezenveen opteerde in 1997 voor een zelfstandig voortbestaan. Als laatste optie koos men voor een samengaan met Den Ham, terwijl deze gemeente een samenvoeging met Vriezenveen afwees. Uiteindelijk besliste de provincie tot samenvoeging van beide gemeenten, om zo een grote bestuurskrachtige plattelandsgemeente te vormen. Aadorp, het zuidelijk deel van Vriezenveen en het Bedrijvenpark Twente werden bij Almelo gevoegd.

Naamgeving

Een eerste opgave, voor de nieuwe gemeente was het zoeken van een passende naam. Aanvankelijk werd aan de fusiegemeente de werknaam Vriezenveen toegekend. Het gemeentebestuur ging direct aan de slag om een nieuwe naam te bedenken en liet daarin de inwoners meespreken. Uit de tientallen ingezonden benamingen kwamen vijf mogelijkheden naar voren die aan de vooraf vastgestelde criteria voldeden. Uiteindelijk werd in de raadsvergadering van 31 mei 2001 de naam Twenterand gekozen. De invoering vond plaats op 1 juni 2002.

Wapen en vlag

Door de samenvoeging kwamen de wapens van de voormalige gemeenten te vervallen. Er moest een nieuw wapen komen en natuurlijk een nieuwe vlag. In opdracht van het college van burgemeester en wethouders leverde een wapentekenaar vier ontwerpen in, waarvan het tweede ontwerp genade vond in de ogen van de politiek. Het nieuwe wapen vindt zijn oorsprong in de wapens van de voormalige gemeenten Vriezenveen en Den Ham. Uit het wapen van Vriezenveen werd de eikenboom gekozen en uit het wapen van Den Ham de Hollandse leeuw. In februari 2003 besloot de raad het ontwerp ter goedkeuring voor te leggen aan de Hoge Raad van Adel, die zich kon verenigen met de keuze. De officiële beschrijving luidt als volgt: "Gedeeld: I in zilver een geplante eikenboom van sinopel; II in azuur een leeuw van goud; in het schildhoofd vier aaneengesloten liggende ruiten van het een in het ander. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels." De vlag, vastgesteld door de gemeenteraad op 13 december 2001, geeft in het groene vlak het plattelandskarakter weer en de blauwe ruiten de verschillende woonkernen van de nieuwe gemeente.

Onderkomen

Voorlopig waren beide gemeentehuizen nog intact gebleven en werden de gemeentelijke diensten daarin ondergebracht. Onvermijdelijke kwam de vraag naar een passend onderkomen voor het ambtelijk apparaat en het bestuur naar voren. Moest het een nieuw gebouw worden of moest één van beide bestaande gemeentehuizen worden uitgebreid? Zou de eventuele nieuwbouw ergens centraal in de gemeente komen te staan? Na enkele jaren van wikken en wegen werd gekozen voor uitbouw van het bestaande gemeentehuis in Vriezenveen. In 2007 was de verbouw klaar en kon de gemeentelijke organisatie in zijn totaliteit in Vriezenveen worden gehuisvest.