Een “maatje” tappen

Plaatselijke horeca

Tijd van burgers en stoommachines

De horeca van Rijssen kent een lange traditie. De eerste meldingen van horeca zijn al terug te vinden omstreeks 1808. Daar was de weduwe Meijer, geboren Arendina Klaassen, die als tapster bekend stond. Ook was er een zekere Johannes Hendrikus Koedijk, die rond 1832 wordt genoemd als herbergier en een bierbrouwerij had. Verder worden ook nog de namen Bleekhorst, Frederik Rozendom, Johan Rabo van Keppel en Hendrik Jan Keizer genoemd. Deze stonden allen als tappers bekend. In 1899 telde Rijssen 30 tappers op een bevolking van 5.488 inwoners. Nu moet men niet denken aan een huidige slijterij. Er waren namelijk ook veel tappers die, ernaast, een ander beroep uitoefenden. Dit waren bijvoorbeeld schoenmakers en kleermakers, die een klein lokaaltje hadden waar ze sterkedrank verkochten. Men ging erheen met zijn eigen flesje (een maatje) en liet dit dan vullen. Naast de supermarkten is er vandaag de dag nog maar één enkele slijterij in Rijssen actief. En dat is Willem Spekhorst aan de Rozengaarde, die zijn eigen sterkedrank nog bottelt.

Hotels en pensions

Rijssen telt van oudsher ook veel hotels en pensions. De bekendste hotels voor de Rijssenaren zijn De Kroon (De Kroone), Koenderink (Menear), Tijhuis, Gijsbers en Rijsserberg. Naast hotels waren er ook veel pensions in Rijssen, zoals Aneta, de Wielewaal, Oostdijk, van Engel, Boode, van der AA, Mensink en Koss. Twee hotels verdienen in het bijzonder de aandacht, hotel De Kroon en hotel Koenderink, die beide niet meer bestaan.
Hotel De Kroon komt in de eerste opgave van de Kamer van Koophandel voor op 12 september 1921, het staat dan te boek als Logement en Stalhouderij. Het vestigingsadres was Spoorstraat 29 te Rijssen. De eigenaar is op dat moment J.H.F. Koedijk. Op 29 mei 1925 komen twee nieuwe eigenaren in beeld, te weten J.G. Koedijk en J.H. Meijer. Tevens verandert het adres in Boomkamp 29 te Rijssen. Een adreswijziging volgt nogmaals op 6 januari 1931, dan wordt Boomkamp 29 gewijzigd in Boomkamp 1 te Rijssen. Een aantal jaren later, op 8 december 1938, verandert de naam nogmaals, voortaan spreekt men over Hotel-Cafe-Restaurant en Stalhouderij. Op diezelfde dag treedt J.H. Meijer uit de zaak. Op 3 augustus 1940 wordt nog een Veehandel toegevoegd aan het hotel. Op 1 januari 1962 sluit hotel De Kroon haar deuren.
Het andere hotel dat hier kort besproken wordt is hotel Koenderink. Dit hotel, met als eigenaar H. Weitering, komt in de eerste opgave van de Kamer van Koophandel voor op 24 oktober 1923, als zijnde een Hotel-Cafe-Restaurant. Het hotel is gevestigd op het Schild 3 te Rijssen. Na H. Weitering wordt het hotel gerund door de weduwe E.J. Weitering-Koenderink tot 1 maart 1947. Hierna wordt H.D. Weitering de nieuwe eigenaar en deze runt het hotel tot 2 januari 1989. Het schijnt dat de Alpha Hotel Groep hierna nog enige tijd eigenaar van het hotel is geweest. Echter, het faillissement wordt op 28 november 1990 aangevraagd en op 16 december 1992 wordt het hotel definitief gesloten.
Op dit moment zijn er nog twee Hotels in Rijssen, dit zijn hotel Sallandseheuvelrug (het vroegere Rijsserberg), en hotel De Beyaardier.

Café's en restaurants

Onder horeca in Rijssen vallen ook de café's en de restaurants. Hiervan zijn er heel veel geweest, te beginnen met de cafés.
Het eerste café dat terug te vinden is, is café De Bakker; het stamt uit 1881.
De volgende die terug te vinden is, is café 'N'Hook, genoemd in 1884.
Vanaf 1881 worden 21 cafés met name genoemd, waaronder: Hegeman, Hodes, De Pol, Jan Kuuper/G. ter Harmsel, Antoon Kamphuis, Haarman, A. Kamphuis, Derksen, J.H, Struik, De Lindeboom, het Witte Hoes.
Heden ten dage zijn er nog acht cafés over. Van 1938 tot 1957 was er ook een ijssalon, genaamd Voortman, in Rijssen. Naast deze ijssalon zijn er in Rijssen altijd vele restaurants geweest. De eerste restaurants die genoemd worden, in 1907, zijn Tijhuis en Gijsbers. Restaurant Rijsserberg wordt voor het eerst genoemd in 1917 en restaurant Koenderink in 1922. Ook op dit moment zijn er nog vele restaurants in Rijssen te vinden