Weg met de beerput!

Gezond in Rijssen

Tijd van wereldoorlogen

Mest

Een grote berg mest voor je voordeur. Dat wil toch niemand, zou je denken. Maar vroeger verzamelden veel Rijssenaren mest om hun akkers mee te bemesten. Dat stonk niet alleen, de mesthopen zorgden ook voor grote problemen. Ze vervuilden het grondwater waardoor veel mensen ziek werden.

Geen kraan?

Het is moeilijk voor te stellen dat je thuis geen kraan hebt waar water uitkomt. Je kunt niet zomaar douchen of een glas water pakken. Toch is dit in Rijssen nog niet zo lang mogelijk. Pas in 1931 werd er in Rijssen een waterleiding aangelegd.

Uit de put

Voor de komst van de waterleiding werd het water uit putten en pompen gehaald. Het werd gebruikt om te koken, als drinkwater, om je te wassen en de was te doen. Doordat het water vervuild was, werden mensen er ziek van. Vooral de vaak dodelijke ziekten tyfus en cholera kwamen veel voor. Lange tijd wist niemand dat deze ziekten veroorzaakt werden door het vieze water.

Maatregelen

De provincie Overijssel eiste in de 19de eeuw dat de Rijssenaren de beerputten in de buurt van drinkwaterputten weghaalden. Een beerput was een gat vol menselijke uitwerpselen. Boven het gat zat een bankje met een gat erin. Een wc zoals wij hebben, kenden de mensen nog niet. Maar veel hielp deze maatregel niet. Vanaf de aanleg van de waterleiding kwam er verandering in deze situatie.

Groene Kruis

In 1907 werd het Groene Kruis voor Rijssen en omstreken opgericht. De wijkverpleegkundigen verpleegden en verzorgden zieken. Ook vertelden de verpleegkundigen de Rijssenaren hoe ze gezonder en hygiënischer konden leven. Zo hoopten ze dat de mensen minder vaak ziek werden.