De watertoren

Overheidsvoorzieningen

Tijd van wereldoorlogen

Aan het eind van de 19de eeuw ontstond het besef dat betere hygiëne zorgde voor een gezondere bevolking. De watervoorziening in Oldenzaal liet veel te wensen over. De waterputten en stadspompen vormden een grote ziektebron. Vaak waren ze vervuild door mesthopen en beerputten die zich in de nabijheid bevonden. Men zocht naar een schonere en veiliger watervoorziening. Na meerdere proefboringen werd op een terrein in Het Inslag water opgepompt van goede kwaliteit. In 1906 werden de watertoren nabij het ziekenhuis en het pompstation aan de Berkstraat in gebruik genomen. In 1910 volgde de oprichting van het gemeentelijk waterleidingbedrijf. Het schone drinkwater leidde uiteindelijk tot een verbetering van de volksgezondheid.

Gasfabriek en gasbedrijf

In 1865 verleende de gemeente concessie aan de firma Louis Phlippeau & Co om een particuliere gasfabriek te stichten aan de Steenstraat voor verlichting van straten en gemeentegebouwen. In 1908 besloot de gemeente de concessie niet te verlengen en zelf een gasfabriek te bouwen aan de B. Wallerstraat 3-5. De gasaflevering door de gemeente begon op 29 oktober 1910. De gasproductie werd gestaakt in 1954. Vanaf dat jaar werd gas ingekocht van het Staatsgasbedrijf, later NV Nederlandse Gasunie genaamd.

Elektriciteit in Oldenzaal

In 1917 werd een elektriciteitsbedrijf opgericht. Met de aanleg van het net door de HEEMAF te Hengelo werd nog datzelfde jaar begonnen. Het elektriciteitsbedrijf was een concurrent van het gasbedrijf, omdat vrijwel iedereen overging van gasverlichting op elektrische verlichting. De elektrische energie werd vanaf de oprichting van het bedrijf ingekocht bij het Twentsch Centraal Station te Hengelo en vanaf 1950 bij de NV IJsselcentrale te Zwolle. Het gemeentelijk waterleidingbedrijf, gasbedrijf en elektriciteitsbedrijf werden op 1 mei 1918 samengevoegd onder de noemer gemeentebedrijven.

Aanleg telefoonnet

Al in 1900 was aan de gemeente Oldenzaal concessie verleend voor de aanleg en exploitatie van een centraal telefoonnet. Het eerste lokale telefoonnet van Oldenzaal werd geëxploiteerd door de Oldenzaalsche Telephoonmaatschappij. De centrale was gehuisvest in een pand op de hoek Steenstraat-Zoddenbergsteeg. In 1918 nam de PTT het telefoonnet over. De PTT garandeerde aansluiting op het landelijke net.

Bad- en zweminrichting

De bad- en zweminrichting aan de Steenstraat werd in 1925 op kosten van de firma Gelderman gebouwd in de gemeente Oldenzaal. Alle Oldenzalers mochten hier gebruik van maken. Dit zwembad, met een aparte afdeling kuip- en stortbaden voor de wekelijkse wasbeurt, voorzag in een grote behoefte, omdat in die tijd veel huizen nog geen douche hadden. In 1966 kocht de gemeente Oldenzaal de bad- en zweminrichting en vestigde er tevens een sauna in. De badinrichting werd in 1973 opgeheven, 2 jaar later gevolgd door de zweminrichting. Het gebouw werd in september 1978 afgebroken.