De Plechelmusbasiliek

Een nieuw geloof

Tijd van steden en staten

Donar en Thor

Tot in de 9de eeuw geloofden de Saksen in Overijssel niet in de christelijke God. Zij vereerden veel meer goden, die allemaal iets met de natuur te maken hadden. Wodan, de oppergod was de god van de wijsheid, oorlog en dood. Donar was de god van de donder. Als hij met zijn magische hamer zwaaide, veroorzaakte hij bliksemschichten.

Plechelmus

In de 8ste eeuw kwamen monniken naar Overijssel. Zij waren missionarissen, die de Saksen over God en de Bijbel wilden vertellen. In de gebieden rondom Oldenzaal reisde de bisschop Plechelmus rond, samen met zijn helpers Odgerus en Wiro. Plechelmus overleed rond 734. Ongeveer 200 jaar later werd een deel van zijn botten naar de nieuwe kerk in Oldenzaal gebracht. De mensen vereerden de lichaamsresten van Plechelmus, die door de kerk heilig verklaard was. Rond 1450 werd er een prachtig borstbeeld van Plechelmus gemaakt. Dit beeld werd gebruikt om de botten in te bewaren. Het borstbeeld staat nog steeds in de Sint Plechelmusbasiliek.

Marcellinus

Ook Marcellinus van Deventer (700-762) probeerde de Saksen rondom Oldenzaal te bekeren. Als kleine jongen was hij als slaaf naar Rome gebracht. Daar leerde hij de Utrechtse bisschop Gregorius kennen, die hem mee naar Nederland nam. Marcellinus sloot zich aan bij de missionaris Lebuïnus. Samen probeerden ze de Saksen in Overijssel en Drenthe te bekeren. Dat ging niet altijd goed. Sommige Saksen werden boos en joegen de missionarissen weg. Of ze vernielden de kerkjes. Veel Saksen wilden eerst niks van het nieuwe geloof weten. Marcellinus overleed in Oldenzaal.

Karel de Grote

In de tijd van de missionarissen was de christelijke Karel de Grote koning van het grote Frankische Rijk. Hij was de baas over een groot deel van Europa. De Saksen weigerden zich aan de machtige Franken te onderwerpen. In 773 kwam het tot een gruwelijke oorlog. Na 32 jaar strijd gaven de Saksen zich gewonnen. Zij werden gedwongen zich tot het christendom te bekeren.

Kerken

Vanaf dat moment kwamen er steeds meer stenen kerken in Overijssel. Zoals de Sint-Sylvesterkerk in Oldenzaal, die 954 gebouwd werd. Deze kerk werd rond 1140 vervangen door een veel grotere kerk: de Sint Plechelmusbasiliek. Deze basiliek is vernoemd naar de missionaris Plechelmus. Kerken vormden het begin van de steden en dorpen zoals we die nu nog kennen.