Klooster St. Ephrem de Syriër

Het hart van de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Nederland

Tijd van televisie en computers

In 1981 werd het kerkelijke palet van de gemeente Losser plotseling uitgebreid met een Syrisch-Orthodoxe kloostergemeenschap. Deze gemeenschap vestigde zich in het vroegere St. Olafklooster in Glane. Dit klooster werd in 1911 door Noorse zusters van de congregatie van de H. Josef van Chambery gebouwd en kreeg toen de naam van St. Olaf, koning van Noorwegen. In 1921 werd het klooster overgenomen door de Paters Maristen. In 1964 werden de tweede en derde verdieping en een kleine kapel met bijbehorende kamers bijgebouwd. Toen het klooster in 1970 werd gesloten, huurde het textielbedrijf Van Heek-Scholco het gebouw voor de huisvesting van Turkse gastarbeiders. Van Heek-Vastgoed B.V. kocht het pand in 1974.

Kloostercomplex

In 1981 werd het hele complex voor één miljoen gulden overgenomen door de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap. Het geld kreeg men bij elkaar dankzij de inspanning van de hele gemeenschap, zowel in Nederland als in het buitenland, en met veel giften, ook van andere kerken. De namen van de gulle gevers staan vermeld op een groot tableau. Zo weten we dat de Rooms-katholieke Kerk in Nederland en de Nederlandse Hervormde Kerk elk f 100.000,‒ bijdroegen. In 1984 werd het klooster ingewijd door Zakai I Iwas, de patriarch van Antiochië. Het klooster kreeg de naam van St. Ephrem de Syriër. Deze Syrische heilige leefde van 303 tot 373 en heeft een belangrijke rol gespeeld in de Syrische kerk. Hij was dichter, theoloog en exegeet. Hij heeft de Syrische liturgie verrijkt met zang en hymnen. Hij wordt ook wel de "Harp van de Heilige Geest" genoemd.

Kathedraal van de Heilige Maagd Maria

In 1994 werd een nieuwe kerk, met 1.000 zitplaatsen, in gebruik genomen: de kathedraal van de Heilige Maagd Maria. In aanwezigheid van bijna alle bisschoppen en priesters en ongeveer 15.000 gelovigen wijdde de patriarch het gebouw in. Het kloostercomplex dient nu als centrum voor de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Nederland en omvat ook een begraafplaats. Bovendien heeft het klooster een uitgeverij, die al meer dan 120 theologische en culturele boeken heeft uitgegeven. Sinds 1978 verschijnt er een tijdschrift met de naam "Kolo Suryoyo". In het klooster in Glane zetelt, na het overlijden van Mgr. Julius Yeshu Çiçek in 2005, nu aartsbisschop Polycarpus Augin Aydin en er woont een aantal monniken en nonnen.

Goed ingeburgerd

De Syrisch-Orthodoxe Kerk telt wereldwijd miljoenen leden. De gelovigen woonden oorspronkelijk vooral in het Midden-Oosten en in India. Inmiddels is de Kerk wereldwijd present. Vanaf het jaar 1960 zijn er duizenden gelovigen als gastarbeider of vluchteling geëmigreerd naar West-Europa. De meeste van hen kwamen uit Turkije, maar sommigen ook uit Syrië, Libanon of Irak. Rond 1980 was er veel commotie over de toelating van deze zogenoemde Christen-Turken. Nederland telt nu ongeveer 10.000 Syrisch-Orthodoxen. De meeste behoren tot de zes Twentse parochies. Amsterdam telt twee parochies. De Syrisch-Orthodoxen zijn tegenwoordig goed ingeburgerd in de samenleving.