Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam

Een muzikale edelman

Tijd van pruiken en revoluties

Graaf Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam (1692-1766) was de zoon van Jacob van Wassenaer Obdam en Adriana Sofia van Raesfeld. Hij studeerde rechten in Leiden en erfde op 22-jarige leeftijd kasteel Twickel met de daarbij behorende landgoederen. Tussen 1715 en 1718 maakte hij een grand tour door Europa. Hij werd lid van de Ridderschap van Overijssel. In 1745 overleed zijn oudere broer Johan Hendrik kinderloos en erfde Unico tevens de familiebezittingen in het westen des lands. Daardoor werd hij ook lid van de Hollandse Ridderschap, gecommitteerde der Staten-Generaal, hoogheemraad van Delfland, raad der Admiraliteit van Rotterdam, bewindhebber der VOC-kamer Hoorn en Enkhuizen, en gezant van de Republiek in Frankrijk. Tevens was hij Commandeur van de Duitse Orde.

Twickel

In 1723 trouwde hij met Dodonea Goslinga, dochter uit een aanzienlijk Fries adellijk geslacht. Deze familie bezat belangen in de scheepvaart, die later door vererving in het bezit van Unico Wilhelm kwamen. Unico ging veel om met adellijke personen en leden van koninklijke huizen. Deze personen bezochten ook kasteel Twickel, dat door Unico als zomerverblijf werd bewoond. In de winter woonde hij in Den Haag aan de Vijverberg of aan het Noordeinde. Na de dood van zijn broer bewoonde hij het paleisachtige huis aan de Kneuterdijk, dat in 1816 werd verkocht aan het Koninklijk Huis. In dat gebouw is nu de Raad van State gehuisvest.

Een musicus van adel

Veel ging hij om met Willem Bentinck, heer van Rhoon en Papendrecht, in wiens huis wel concertbijeenkomsten werden gehouden. Ook Unico was zeer muzikaal, maar het was in die tijd niet de gewoonte dat iemand van adel zich als musicus presenteerde. Toch heeft hij bekend muzikaal werk nagelaten. Het belangrijkst zijn wel de zes Concerti Armonici, die eeuwenlang waren toegeschreven aan Pergolesi. Dit prachtige barokwerk werd in 1980 door de musicoloog Albert Dunning in oorspronkelijk handschrift van Unico ontdekt in de bibliotheek van kasteel Twickel, met diverse opmerkingen van Unico zelf over de matige kwaliteit van de partituur. Enkele jaren later zijn nog drie fluitsonates van zijn hand ontdekt in Rostock.

Bosrijke omgeving

In de 17de eeuw bestond de omgeving van Delden hoofdzakelijk uit heidevelden en moerassen. Bossen waren er nog weinig. Unico heeft een begin gemaakt met de aanleg van de thans beroemde Twickelse bossen. De boeren op de meer dan 100 pachtboerderijen waren verplicht om telgen (eikenplantjes) te poten en op hun bedrijf te laten opgroeien. Later werden deze dan elders uitgepoot. Tegenwoordig wordt de bosrijke omgeving van kasteel Twickel als prachtig natuurgebied door duizenden toeristen bezocht.