De vuurwerkramp

De klap te boven

Tijd van televisie en computers

De vuurwerkramp die de stad trof op 13 mei 2000, met 23 doden en de verwoesting van een volledige stadswijk, is een tragisch gebeuren, dat nog een schakel toevoegde aan de reeks van rampen die Enschede in de loop van de eeuwen heeft getroffen. De herbouw van de wijk was rond 2010 voltooid en wordt qua stedenbouw en architectuur breed gewaardeerd er worden veel excursies door deze wijk gehouden. De wijk is, door middel van een zogenaamde "cultuurmijl" aangesloten op de binnenstad.

Gezellige Oude Markt

De vorm van de eigenlijke binnenstad, "het ei", ontstaan vanuit de vroegere omwalde nederzetting, is door de jaren heen gehandhaafd. Het gebruik ervan is echter geïntensiveerd, in hoofdzaak door uitbreiding van de winkel- en horecafuncties. De Oude Markt heeft alleen nog een horecafunctie met veel terrassen. Er zijn regelmatig evenementen. Het centrum was in de jaren tachtig van de 20ste eeuw naar de toenmalige inzichten autoluw gemaakt en voorzien van kruip-door-sluip-door routes. Rond de eeuwwisseling werd het opnieuw ingericht met meer open ruimten. De rol van Enschede als koopcentrum voor de Euregio is in de loop van de jaren minder groot gebleken dan wel gehoopt is.

Veranderende functies

In de 20ste eeuw zijn de eerder verspreid gelegen afzonderlijke fabrieksterreinen vervangen door uitgestrekte bedrijventerreinen en afzonderlijke kantoorzones. Zij zijn, overeenkomstig de dan breed gedeelde visie over een scheiding tussen wonen, werken en recreëren, gelegen buiten de directe woonbebouwing. Rond de eeuwwisseling blijkt de economische noodzaak van nieuwe bedrijventerreinen ter discussie te staan en worden veel kantoorgebouwen overbodig. Locaties voor sport en recreatie volgen een eigen ontwikkeling, waarbij ingezet wordt op meervoudig gebruik. Kerkgebouwen, die te midden van de bebouwing veelal een stedenbouwkundig accent vormen, verliezen steeds meer hun oorspronkelijke functie en worden zo mogelijk voor andere doeleinden bestemd. De totstandkoming van een skyline met grootstedelijke allure, voorzien van een keur aan landmarks, een doelstelling van het gemeentebestuur op lange termijn, staat in het begin van de 21ste eeuw onder druk, ook al gezien het feit dat de groei van de bevolking (nog niet die van het aantal huishoudens) tot stilstand is gekomen.

Regio Twente

Zeker gedurende de laatste decennia doet zich de noodzaak voor tot verregaande regionale samenwerking. Regio's zoals Twente worden in dat verband in Europa vaak gezien als redelijk autonome eenheden met betrekking tot processen van productie, distributie en consumptie.
Bedoelde samenwerking vereist zeker het samen optrekken en wellicht ook het samengaan van gemeentelijke overheden. Pogingen om in Twente een bestuurlijke regio met eigen bevoegdheden tot stand te brengen zijn in de tweede helft van de 20ste eeuw om uiteenlopende redenen echter niet geslaagd. Een fusie van de gemeenten Enschede en Hengelo is, om vooral emotionele redenen, evenmin tot stand gekomen. Wel worden momenteel bepaalde gemeentelijke functies voor meer dan één gemeente tegelijk ontwikkeld en vervolgens onder eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.

FC Twente

Te midden van alle beschreven ontwikkelingen tracht het gemeentebestuur van Enschede voor de stad een eigen, unieke identiteit te handhaven en verder te ontwikkelen door middel van marketing en stadspromotie. Een icoon als de voetbalorganisatie FC Twente '65, dat in 2010 kampioen wordt van de Nederlandse eredivisie, is de stad daarbij zeer behulpzaam. Ook de waardering voor het Orkest van het Oosten, de Nederlandse Reisopera en voor de innovatieve ontwikkelingen bij en rond de Universiteit Twente dragen bij aan het gewenste beeld van Stad Enschede.