Kunstvereniging Diepenheim

Kunststadje

Tijd van televisie en computers

Het zijn twee opvallende gebouwen in de Grotestraat in Diepenheim. Totaal verschillend van architectuur en ouderdom, elk op een hoek van de Raadhuisstraat. Het oude raadhuis met zijn markante klokkentorentje met de zware gegoten torenklok: "Gerrit Schimmel me fecit Daventria 1679". Bijzonder is het opschrift op die klok "Dit Is Hedt Wapen Van Die Stadt Diepenheim", waarbij de klauwen naar boven wijzen, zoals ook voorkwam op het zegel van een oorkonde uit 1343 van de Borgmannen van Diepenheim. Aan de andere kant het moderne gebouw van de Kunstvereniging met het opvallende neon-kunstwerk "Nieuw" van John Körmeling.

Kunstvereniging

Precies 100 jaar na het leggen van de eerste steen kreeg het oude raadhuis een nieuwe bestemming. Op initiatief van particuliere kunstliefhebbers werd de zolder ingericht als expositieruimte voor schilderijen en beeldhouwwerken. De kunstliefhebbers verenigden zich onder de naam "Vrienden van Galerij 1881" en daarmee was een begin gemaakt aan een indrukwekkende reeks van kunstactiviteiten, die van Diepenheim een stadje van kunst en cultuur hebben gemaakt. Toen in 1987 hotel De Zwaan door brand werd verwoest, verrees op die plek tegenover het oude raadhuis een modern Kunstgebouw, onderkomen van de in 1990 opgerichte Kunstvereniging Diepenheim. Niet alle Diepenheimers waren gecharmeerd van de architectuur van dit gebouw, maar het effect van de kunstvereniging raakte meer en meer waarneembaar. Inmiddels zijn in het kleinste stadje van Overijssel tientallen galeries en aan kunst gelieerde bedrijfjes gevestigd.

Kunstwerk

Een volgend initiatief behelsde het project KunstWerk Diepenheim, waarin wordt samengewerkt met diverse plaatselijke verenigingen. Cultuurhistorisch erfgoed als voormalig herberg De Pol, boerderij Het Otenhuis als zeldzaam los hoes,het Diepvrieshuisje en de Maalderij krijgt een nieuwe, culturele bestemming. Na een grondige renovatie van het Kunstgebouw in de Grotestraat is de Kunstvereniging Diepenheim inmiddels uitgebreid met een centrum voor tekenkunst, het eerste "Drawingcentrum" in Nederland.
Meerdere galeries, brocantes en aan kunst gelieerde bedrijfjes hebben een plek gevonden in Diepenheim. Tijdens Kunstmoment openen tientallen bedrijven en particulieren hun woning voor een expositie. Een wandelroute langs de Tuinen van Diepenheim leidt onder meer langs een unieke hostatuin, een rosarium, een seringen-, een winter- en een vlindertuin.
Een historisch stukje Diepenheim wordt wederom het centrum van culturele bedrijvigheid, waar amateurs en professionals werk maken van kunst. Een combinatie van historisch erfgoed en moderne architectuur in een landelijke omgeving.

Toneelcultuur

Het project Kunstwerk komt met name voor de toneelverenigingen als geroepen. Jarenlang speelden zij hun voorstellingen in de zaal van herberg De Pol en later in de zaal van Roelofsen. Rond de jaren vijftig bloeide de toneelcultuur in Diepenheim meer dan ooit. Liefst drie toneelverenigingen telde het Stedeke: Ons Genoegen, opgericht in 1918 als opvolger van de rederijkerskamer van Zeggelen, de in 1934 opgerichte toneelafdeling van de BOO (Bond van Oud-leerlingen van landbouwcursussen en landbouwscholen in Overijssel, nu Plattelands Jongeren Overijssel) en Tot Onderling Genoegen, de toneelgroep voor de arbeiders, in 1947 opgericht maar 10 jaar later alweer ter ziele gegaan. Ons Genoegen, de club voor de burgers, bestaat nog steeds en heeft inmiddels een rijke toneelhistorie. Ook de toneelafdeling van de plattelandsjongeren geeft nog enkele keren per jaar een uitvoering. Een eendrachtige samenwerking van de drie toneelverenigingen heeft in 1955 tijdens de viering van het 850-jarig bestaan van Diepenheim geleid tot het onvergetelijke openluchtspel "Regenwice, erfdochter van Diepenheim". 50 jaar later, tijdens het eeuwfeest in 2005, werd dit openluchtspel in een moderne versie opnieuw ten tonele gebracht. Leden van Ons Genoegen en de PJO, gesteund door tientallen Diepenheimers, zorgden, met het Huis te Diepenheim als decor, wederom voor een onvergetelijk openluchtspel.