11.677 inwoners

Denekamp en kerkdorpen in cijfers

Tijd van televisie en computers

Denekamp en de kerkdorpen Lattrop-Breklenkamp, Tilligte en Noord Deurningen (hierna te noemen het gebied Denekamp) kunnen bogen op een lange en levendige geschiedenis. In de tweede helft van de 20ste eeuw stonden, net als in de rest van Nederland, de begrippen wederopbouw, ontwikkeling en groei centraal. De termen groei en ontwikkeling staan in de tegenwoordige tijd in een ander perspectief. Tegenwoordig gaat het vooral om het behoud van al het goede, dat groei en ontwikkeling heeft gebracht. Dat is niet zo eenvoudig. Bevolkingsgroei heeft plaats gemaakt voor stagnatie, ontgroening, vergrijzing en in de naaste toekomst zelfs een krimpende bevolking. Het behoud van leefbaarheid in met name de kerkdorpen is een acute zorg. De termen ontwikkeling en groei gaan plaats maken voor de begrippen behoud en beheer.

Hectares

Het gebied Denekamp werd van oorsprong gemarkeerd door markegrenzen. Deze marken zijn allang verdwenen. Oppervlakteregistratie geschiedt anno 2010 volgens de kadastrale indeling. Hieruit blijkt dat het gebied Denekamp, met een grootte van ongeveer 5.800 ha, geografisch als volgt is onderverdeeld: Denekamp beslaat ongeveer 1.700, Tilligte ongeveer 800, Noord Deurningen 1.750 en Lattrop-Breklenkamp ongeveer 1.550 ha.

Inwoneraantallen

Tijdens haar bestaan (van 1818 tot 2001) heeft de gemeente Denekamp diverse volkstellingen gehouden. Tijdens de volkstelling van 1839 werd het inwonertal van het gebied Denekamp officieel vastgesteld op 2.786. 90 jaar later, in 1930, had ditzelfde gebied een inwoneraantal van 5.130.
Bij de volkstelling van 1960 zien we wederom een flinke bevolkingstoename. Het gebied Denekamp had toen 7.831 inwoners. Het gebied Denekamp telde op 31 december 2010 11.677 inwoners. Deze waren als volgt verdeeld over de kerkdorpen: Denekamp 8.849, Tilligte 745, Noord Deurningen 1.052 en Lattrop-Brekelenkamp 1.031.

Wonen uitgedrukt in cijfers

De huisvesting van de 5.130 inwoners die in 1930 het gebied Denekamp bevolkten bestond uit 668 woningen, waaronder het Sint Nicolaasstichting in Noord Deurningen. Er was in die dagen dus sprake van grote huishoudens, met gemiddeld ruim zeven personen.
In 1960 had het gemiddelde huishouden dat een woning bewoonde een omvang van 5,5 personen.
Uit de cijfers van 31 december 2010 blijkt dat in de afgelopen decennia in het gebied Denekamp het aantal woningen fors is gestegen, tot maar liefst 4.466. Tevens kan worden vastgesteld dat in vergelijking met de situatie in 1960 de omvang van het gemiddelde huishouden flink is afgenomen. Eind 2010 bestaat het gemiddelde huishouden uit 2,6 personen. Meer dan een halvering ten opzichte van 1960. De reden is dat het aantal kinderen per huishouden aanzienlijk is afgenomen en dat er veel meer sprake is van eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens. Het traditionele grote gezin, dat Denekamp en omliggende dorpsgemeenschappen zo kenmerkte, bestaat niet meer.

Economisch leven

Denekamp, Noord Deurningen, Tilligte, Lattrop en Breklenkamp zijn van oorsprong agrarische woon-, leef- en werkgemeenschappen. De agrarische sector bepaalde lange tijd de lokale economie. De gemeente Denekamp, waartoe vóór de fusie ook Agelo, Oud Ootmarsum en Nutter behoorden, was in 1947 620 agrarische bedrijven rijk. Er werkten in 1947 in de gemeente Denekamp 1.772 personen in de landbouwsector, onder wie 306 meewerkende echtgenoten, 677 meewerkende kinderen en 242 arbeiders. In dat zelfde jaar waren 491 inwoners van de gemeente Denekamp werkzaam in de textielnijverheid, 289 in de sector handel en verkeer, 204 in de sector overheid, onderwijs en dienstverlening en 140 in de bouwsector.
Anno 2010 ziet het economisch leven in het gebied van de voormalige gemeente Denekamp er heel anders uit. Het aantal agrarische bedrijven bedraagt momenteel 254.
De beroepsbevolking beslaat ongeveer 6.500 personen. Het aantal arbeidsplaatsen binnen het gebied van de voormalige gemeente Denekamp, ongeveer 4.800, is verdeeld over veel sectoren. De agrarische sector is goed voor ongeveer 700 arbeidsplaatsen. Verder verdienen de Denekampers hun brood onder meer in de bouw (ongeveer 600 personen), de zakelijke dienstverlening (450), de horeca (400) en de maatschappelijke dienstverlening en de zorg (400).
Anno 2010 telt Denekamp met kerkdorpen 11.677 inwoners in 4.466 onderkomens op 5.800 ha. Vergrijzing van de bevolking, ontgroening en het behouden van de leefbaarheid op het platteland stellen de bewoners voor nieuwe uitdagingen in de toekomst.