Urnen onder de es

Een begraafplaats uit de bronstijd

Tijd van Grieken en Romeinen

Het bedrijventerrein De Veldkamp was in het verleden een belangrijke begrafenisplaats. Recent zijn hier door archeologen tientallen graven uit de periode van 1000 tot 800 v. Chr. ontdekt. Het komt zelden voor dat onder esgronden urnenvelden worden gevonden. De graven dateren uit de bronstijd, toen de bewoners bronzen gereedschappen gingen gebruiken. Brons was een kostbaar materiaal, dat moest worden geïmporteerd.

De Veldkamp

Als tegenwoordig nieuwbouw wordt gepleegd, is de bouwer veelal verplicht archeologisch onderzoek te doen. Van De Veldkamp was bekend dat op deze zandrug in voorheen erg drassig gebied al eeuwen bebouwing was. Er bevonden zich oude boerenerven als 't Schilt en erve Weel Man. Deze bewoners moesten op de arme grond van de zandrug boeren. Ze maakten de grond vruchtbaar met behulp van (heide)plaggen en mest uit de potstallen van hun dieren. Zo ontstonden in de loop van de eeuwen de esgronden.

De vondsten

Bij de ontwikkeling van het nieuwe industrieterrein De Veldkamp ontdekten archeologen van onderzoeksbureau RAAP sporen van graven in de grond. Er waren zelfs nog scherven van urnen met verbrande botresten erin. De graven hadden typische vormen: rond, langwerpig of in de vorm van een sleutelgat. Om de graven heen was meestal een greppel gegraven, soms met restanten van kleine potjes erin. Naast deze graven vonden de archeologen ook vuurstenen voorwerpen en fragmenten van potten van aardewerk. Ook troffen zij resten van een haardvuur, waarschijnlijk van een jachtkamp.

Langbedgraven

Nader onderzoek wees uit dat de verbrande beenderen van minimaal negentien personen uit dertien urnengraven afkomstig waren: tien vrouwen, drie mannen en zes kinderen. Oud werden deze mensen niet: de gemiddelde leeftijd ligt tussen de 20 en 40 jaar. Slechts één persoon was wat ouder geworden. De deskundigen vermoeden dat de doden uit één of twee families stamden. De urnen met de verbrande resten werden in het midden van een graf gelegd, van het ronde graf precies in het midden, van het sleutelgatgraf in het ronde gedeelte en in het langbed werden meerdere urnen bijgezet. Een langbed was ongeveer 9 m lang. De vondst van deze langbedgraven maakt het urnenveld onder De Veldkamp uniek voor Nederland. Andere langbedgraven zijn alleen in het aangrenzende Duitsland gevonden.