Burgemeester Malcorps

De tijd van woningbouw en industrialisatie

Tijd van wereldoorlogen

De oudste industrieterreinen van Zwartewaterland liggen aan het Zwarte Water en het Meppelerdiep. De ligging van deze terreinen herinnert nog aan de tijd dat het vervoer van goederen en grondstoffen over het water hier vanzelfsprekender was dan vervoer over de weg.
De afschaffing van de tol bij de brug over het Zwarte Water op 1 januari 1948 was een symbolisch moment. Precies dat jaar werd Marcus Hendrik Malcorps (1917-2011) aangesteld als burgemeester van Hasselt. De twee gebeurtenissen markeren het begin van een nieuwe tijd. Een tijd niet alleen van herstel en wederopbouw, maar ook het begin van een periode van groeiende welvaart met veel aandacht voor woningbouw en industrialisatie.
Toen de oorlogsschade van de Tweede Wereldoorlog was hersteld, leek de rust in de dorpen en steden van Zwartewaterland teruggekeerd. Maar dat was schijn. Al voor de oorlog werd duidelijk dat economisch gezien het roer om moest om werk te kunnen blijven garanderen. De werkgelegenheid binnen de traditionele scheepvaart, visserij en landbouw liep langzaam maar zeker terug. De toekomst lag in nieuwe vormen van industrie.

Schroeven, lieren, bagger en beton

In Hasselt waren de gebroeders Ridderinkhof pioniers van het eerste uur. In 1937 verplaatsten zij hun bedrijf in scheepsapparatuur (opgericht in 1900) naar het eerste industrieterrein van Hasselt, aan de overkant van het Zwarte Water. Het bedrijf groeide na de oorlog uit tot één van de grootste fabrikanten van scheepsschroeven ven scheepslieren van ons land. In de jaren vijftig kwam daar baggerbedrijf Prins van Wijngaarden bij. Scheepswerf Bodewes profiteerde daarvan omdat het opdracht kreeg baggermolens te maken.
Burgemeester Malcorps liet geen gelegenheid onbenut om de gunstige vestigingsfactoren van Hasselt onder de aandacht van ondernemers te brengen. En met succes. In 1957 wist hij het internationale baggerbedrijf Boltje over te halen naar zijn stad te komen. Samen met de betonfabriek van Ekkelboom bruiste het in korte tijd van leven op het industrieterrein. Er verschenen bedrijfsgebouwen, havens, nieuwe wegen en woningen voor de werknemers. In 1964 werd daar met de komst van Vaneg nog een schepje bovenop gedaan. Naamgever Van Egteren liep voorop in de naoorlogse behoefte aan betaalbare woningen. Duizenden prefabwoningen verlieten jaarlijks de in de jaren zestig opgerichte fabriek. Voor de kopers en huurders was de eenvoud en rechtlijnigheid van de kant-en-klare woningen geen probleem: ze waren al lang blij dat ze een huis konden krijgen.

Als een spin in het web

Volgens een krantenbericht kwamen alle draden van Hasselt samen in de kamer van burgemeester Malcorps, die als een spin in het web loerde op elke kans om zijn stad groter en welvarender te maken. Hij was actief betrokken bij vele Hasselter verenigingen en instellingen. Zo was hij onder andere voorzitter van de Stichting Zwembad, de Coöperatieve Raiffeisenbank, beschermheer van Hasselts Fanfare en dijkgraaf van de waterschappen Mastenbroek en IJsseldelta. In 1972 werd hij opgevolgd door burgemeester Van Hout. Marcus Malcorps overleed op 9 mei 2011 op 93-jarige leeftijd in Zeist.