Oorlog in Zwartewaterland

De strijd tegen Spanje

Tijd van ontdekkers en hervormers

De ene of de andere kant?

In 1572 veroverde het opstandelingenleger van Willem van Oranje Zutphen en Kampen. Bang om ook aangevallen te worden, koos Hasselt de kant van de opstandelingen. Een paar maanden later krabbelden de Hasselaren terug. De Spanjaarden hadden Zutphen opnieuw veroverd en de opstandige stad verschrikkelijk gestraft. Er werd een grote groep Spaanse soldaten in het stadje ondergebracht.

Een Spanjaard de baas

De Spaanse koning Filips II (de tweede) was vanaf 1555 de baas over de Nederlanden. Hij was een strenge koning. Filips wilde alles zelf beslissen. Ook vond de koning dat alle inwoners katholiek moesten zijn. Net als de hijzelf. Veel mensen hadden juist moeite met het katholieke geloof. Zij waren bijvoorbeeld tegen het vereren van beelden in de kerk. Deze mensen werden protestanten genoemd. Filips II liet de protestanten streng straffen.

Opstand

"Zo kan het niet langer", dacht een aantal mannen in Nederland. Eén van hen was Willem van Oranje. Die ken je misschien uit ons volkslied. Willem en zijn vrienden waren van adel en protestant. Ze wilden niet dat de koning in zijn eentje de baas speelde in Nederland. En ze vonden dat de koning moest stoppen met het straffen van protestanten. Filips II werd erg boos toen hij hoorde wat Willem en zijn vrienden wilden. Dat zou nooit gebeuren! Daarom kwamen de mannen in opstand tegen hun koning.

Oorlog

Na 1566 liep het uit de hand. De protestanten maakten de beelden in veel katholieke kerken kapot. Woedend stuurde de koning een groot leger naar de Nederlanden. Vanaf dat moment waren de Nederlanden en Spanje in oorlog. In Overijssel misdroegen de Spaanse soldaten zich verschrikkelijk. Daarom koos Overijssel in 1578 de kant van Willem van Oranje.

Verschrikkelijke jaren

In de jaren die volgden werd er hard gevochten in Overijssel. De boeren hadden er veel last van. Soldaten roofden de oogst en staken boerderijen in de brand. Zij dwongen de dorpsbewoners veel geld te betalen. Anders zouden hun boerderijen geplunderd en in brand gestoken worden. Ook de dorpen en steden hadden te lijden onder de oorlog. In het jaar 1580 kregen zowel Genemuiden als Zwartsluis te maken met een bezetting door Staatse troepen. Beide plaatsen werden geplunderd en grotendeels verwoest…

Hoe liep het af met Hasselt?

In 1576 waren de Spaanse soldaten uit Hasselt vertrokken. Ook na het vertrek van de Spanjaarden bleven de Hasselaren twijfelen welke kant ze moesten kiezen. In 1582 hadden de opstandelingen genoeg van alle twijfels. Ze wilden duidelijkheid. Daarom besloten ze op 26 oktober 1582 Hasselt te bezetten. De Sint Stephanuskerk en de huizen van voorname burgers werden geplunderd. Vanaf dat moment waren de opstandelingen definitief de baas in Hasselt.