Ruzie!

De brug over het Zwartewater

Tijd van burgers en stoommachines

Handig

Meer dan 12.000 auto's rijden dagelijks over de Van Nahuysbrug het Zwarte Water over. Kun je je voorstellen dat deze brug er niet zou zijn? Dan zou reizen tussen Hasselt, Zwartsluis en Zwolle een stuk lastiger zijn. Toch ligt de brug er nog niet zo lang. Pas in 1828 werd de eerste brug geopend. En dat ging niet zomaar…

"Wij willen een brug!"

Al in de Middeleeuwen wilden de mensen een brug over het Zwarte Water. Wie vanuit Hasselt over de weg naar het zuiden of westen wilde, moest eerst met een veerboot het water oversteken. En de boeren moesten met het veer naar hun weilanden aan het Vree. Helaas mocht je niet zomaar een brug bouwen. Daarvoor had je toestemming nodig van de bisschop van Utrecht. De bisschop was niet alleen de baas van de kerk, maar ook de baas van Overijssel. Hij vertelde de Hasseltenaren dat ze geen brug mochten bouwen. Anders zou hij ruzie met de Zwollenaren krijgen. Die wilden geen brug.

Ruzie

De Zwollenaren waren bang dat de schepen, die naar de markten in Zwolle voeren, te lang bij de brug moesten wachten. Ook zouden de schippers geld aan de brugwachter moeten betalen. Geen goed plan dus, die brug. Maar in 1521 kregen de Zwollenaren ruzie met de bisschop van Utrecht. De Hasseltenaren grepen hun kans: ze vroegen aan de bisschop of ze nu een brug mochten bouwen. En dat mocht!

Stenen

De Hasseltenaren begonnen met de bouw van de brug. En de Zwollenaren waren woest! Beide steden kregen ruzie met elkaar. De Zwolse schippers die langs de brugbouwers voeren, werden met stenen bekogeld.

Pech

De Zwollenaren en de bisschop legden hun ruzie bij. Nu de stad en de bisschop weer vrienden waren, trok de bisschop de toestemming om een brug te bouwen in. Alle delen van de brug die al gebouwd waren, moesten gesloopt worden.

300 jaar later

Hasselt en Zwolle bleven 300 jaar lang ruziën over een brug over het Zwarte Water. Totdat in 1823 koning Willem I (de eerste) een bezoek aan Hasselt bracht. De koning vond het heel belangrijk dat je gemakkelijk kon reizen in Nederland. Daarom gaf hij de Hasseltenaren toestemming een brug te bouwen. Tussen 1828-1829 werd de eerste valbrug over het Zwarte Water gebouwd. Twintig jaar later werd de brug vervangen door een grotere brug, die in 1896 al weer werd verruild voor een grote stalen brug: de Van Nahuysbrug. De huidige Van Nahuysbrug werd in 1972 gebouwd.