Groenste dorp

Lommerrijke lusthof

Tijd van televisie en computers

"Wijhe heeft haar rijk geschakeerde landschap te danken aan haar ligging langs de IJssel en de daarmee samenhangende geomorfologie van de bodem. Coulissenlandschap met prachtige lanen, landgoederen en beken gaat over in een rivierenlandschap met dijken en uiterwaarden. De kwaliteit van de openbare ruimte is goed." Aldus het juryrapport van de Stichting Entente Florale die Wijhe in 2005 uitriep tot het groenste dorp van Nederland. In de Stichting Entente Florale is een groot aantal landelijke organisaties op het gebied van groenvoorziening, landschap- en natuurbeheer vertegenwoordigd.

Bomen en lanen

Wijhe bezit een mooi en rijk assortiment aan bomen, zowel solitair als geplant in eiken- en beukenlanen. In de eerste categorie vallen de oude kastanje in de Langstraat en de bomen bij de Nicolaaskerk op. In het centrum trekken de laanbomen van de Oranjelaan en Stationsweg de aandacht, evenals jongere beplanting langs de Brabantse Wagen. Deze bomen sluiten aan bij de rijke lanenstructuur van het buitengebied. Een ander pluspunt is park Wijhezicht met vele boomsoorten en struiken, afgewisseld met goed onderhouden gazons. Binnen de bebouwde kom roemde de jury verder de door vrijwilligers beheerde heemtuin als parel van het dorp. Vrijwel alle flora uit het rivierengebied is hier op enkele honderden vierkante meters bijeengebracht. De tuin, aangelegd in 1971, heeft ook een educatieve functie.

De Gelder

Belangrijk is de aanwezigheid van het landgoed De Gelder in de nabijheid van het dorp. De fraaie weg Onder de Gelder, met bomen aan weerszijden, doorsnijdt het landgoed. In 1909 werd ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana op het landgoed een pinetum aangelegd, een verzameling van diverse naaldbomen. Het in de loop der jaren verwaarloosde pinetum is onlangs gerestaureerd en van diverse nieuwe naaldbomen voorzien. Het landgoed De Gelder nodigt uit tot een "groene" wandeling, zeker wanneer de vele rododendronstruiken in bloei staan. De landgoederen met hun waardevolle historische structuur en beplanting zijn de parels in het agrarische landschap dat de kern Wijhe omringt. Niet alleen in het oude dorp, maar ook in de diverse nieuwbouwwijken is veel aandacht besteed aan het groen. Tenslotte vallen in het dorp ook mooie particuliere tuinen op, mede beeldbepalend voor de uitstraling van het "Groenste Dorp".

Bijna groenste dorp van Europa

In 2006 dong Wijhe mee in de strijd om groenste dorp van Europa. Wijhe werd geprezen om haar kleurige hoofdstraat, het aanzien van particuliere tuinen en de vloeiende aansluiting van het dorp met het landgoed De Gelder. De jury toonde zich eveneens onder de indruk van de heldere planning op het gebied van groen- en watermanagement. Een compliment was er ook voor de natuureducatie voor kinderen. Een goed voorbeeld hiervan was onder meer de groentetuin bij de scholen. Van de twaalf Europese landen die hun groenste dorp lieten meedingen, eindigde Wijhe namens Nederland op de tweede plaats. Op 15 september 2006 werd de prijs uitgereikt in de Duitse stad Bad Säckingen. Op die manier won Wijhe nationaal goud en internationaal zilver als lommerrijke lusthof in Nederland.