De Wijhenaar

Het streekblad

Tijd van burgers en stoommachines

Op 18 april 1896 kwam Jacob Cornelis van Dillen, geboren te Westzaan, in Wijhe wonen. Hij was afkomstig uit Noordwijk, waar hij een boekhandel bezat en het plaatselijk blad De Noordwijker uitgaf. Zijn ideaal was om nog eens geheel naar eigen inzicht een groter streekblad te kunnen uitgeven. In Salland dacht hij beter uit de voeten te kunnen. Hij betrok het pand Kerkstraat 2, richtte hier een boekhandel in en begon er tevens een drukkerij, boekbinderij en perforeerinrichting.

De Wijhenaar

Het streekblad liet niet lang op zich wachten. Op zaterdag 2 mei 1896, na een voorbereiding van slechts enkele weken, verscheen de eerste editie van De Wijhenaar. "Wat ons blad bevatten zal? Veel nieuws, een verslag der raadszittingen, opgaven van den burgerlijken stand, marktberichten, predikbeurten, een boeiend feuilleton, kortom zooveel, dat het blad, naar wij hopen weldra door ieder in deze streek met graagte gelezen wordt." Zo beval de heer Van Dillen in "Aan onze lezers" zijn blad aan. Met de komst van De Wijhenaar werd het in Wijhe veel gelezen "Nieuws- en advertentieblad voor Epe, Heerde, Wijhe, Olst en Omstreken" goeddeels teruggedrongen naar de Gelderse zijde van de IJssel. Voor de inwoners van Wijhe betekende De Wijhenaar het venster op de wereld. Het streeknieuws nam natuurlijk een belangrijke plaats in. Vrijwel al het streeknieuws was in deze krant te vinden. Zelfs de namen van degenen die tot de hoogstaangeslagenen in de Rijksdirecte belastingen in de provincie behoorden. Niet alleen in de omliggende dorpen, maar ook in Zwolle en Deventer wist Van Dillen de nodige adverteerders te vinden. 1 jaar na het eerste nummer verscheen de bijlage Het Geïllustreerde Zondagsblad met verhalen over oorlogen, koningshuizen, landen en volken. Puzzels, stripverhalen en natuurkundige proefjes brachten ontspanning.

Streekblad

Al gauw slaagde Van Dillen er in De Wijhenaar ook uitgegeven te krijgen in Olst, Raalte en Diepenveen onder aangepaste kopbladen. Van Dillen liet geen mogelijkheid onbenut om zijn krant aantrekkelijker te maken. Zo werd voor gedichten van Staring en De Genestet, maar ook voor samenspraken en gedichten in de streektaal, het Wiejes, regelmatig plaats ingeruimd. De eerste foto verscheen op 30 mei 1925. In de jaren dertig van de 20ste eeuw zorgde dr. P. Ritter jr. voor politieke beschouwingen. Dit was tevens de grootste bloeiperiode. Van de 3.500 abonnees woonden er 2.600 in Wijhe/Olst en 600 in Raalte.

Oorlogsjaren

In de oorlogsjaren schikte Van Dillen zich naar de wensen van de bezetter. Vele kolommen werden gevuld met publicaties van de Duitsers. Het oorlogsnieuws was sterk Duits gekleurd en de redactie diende te waken voor anti-Duitse berichtgeving. In 1942 berichtte de krant: "Verantwoordelijk voor deze geheelen inhoud: H.W. van Dillen." Wellicht werd hiermee een eis van de bezetter ingewilligd. De Duitse bezetter legde de pers steeds verder aan banden en maakte het met papierschaarste als excuus het verschijnen van steeds meer kranten onmogelijk. Op 22 augustus 1942 verscheen voorlopig de laatste De Wijhenaar. De krant zweeg tot november 1945.

Na de oorlog

Na de oorlog werd de drukkerij overgedaan aan P. Schippers. De heer W.N. van Dillen stierf op 17 augustus 1952. Vanaf 1972 werd De Wijhenaar uitgegeven door Kluwer te Deventer. In 1981 verdween de naam De Wijhenaar en werd het plaatselijk nieuws opgenomen in het Nieuwsblad voor Salland. De boekwinkel en drukkerij zijn nog steeds in Wijhe gevestigd en worden voortgezet door nazaten van Schippers. Inmiddels is er weer een plaatselijk huis-aan-huis-blad: Reklamix.