Zieke dieren

Mond- en klauwzeer

Tijd van televisie en computers

Landbouw

Landbouw is altijd belangrijk geweest voor Wijhe en de omgeving. De boeren werkten hard en er waren weinig problemen. Maar in februari 2001 ging het helemaal mis. Veel boerderijdieren in Engeland werden ziek. Ze hadden Mond-en-klauwzeer. Niet veel later brak de ziekte ook in Frankrijk uit.

Besmettelijke ziekte

Mond-en-klauwzeer is een hele besmettelijke dierenziekte. De ziekte wordt verspreid door mensen, dieren en door de lucht. Zieke dieren krijgen koorts, blaren op hun tong en op de rand tussen de huid en de klauw (bij de hoeven).

Angst

Bij de boeren in Wijhe en omgeving waren heel bang. Zouden hun dieren ook ziek worden? Op 21 maart werd de ziekte aangetroffen op een boerderij in Fortmond. Een dag daarna bleken ook de geiten en klaveren in Welsum ziek te zijn. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder zou verspreiden, werden alle dieren ‒ ook de gezonde ‒ rondom Fortmond gedood.

Meer zieke dieren

Ook de dieren op een boederij in Den Nul en aan de Hamelweg in Wijhe werden ziek. Dat betekende dat de gezonde dieren op 30 boerderijen in de omgeving voor de zekerheid gedood moesten worden. Het doden van de dieren was een verschrikkelijke gebeurtenis voor de boeren, hun familie, de hobbyboeren en de bevolking van Wijhe.

Afgesloten

Om de kans op verdere besmetting zo klein mogelijk te maken, werden gebieden afgesloten, het was verboden om dieren, melk en veevoer te vervoeren en veel boeren geen contact meer hebben met hun familie of buren.

Wijhe in actie

Om te laten zien dat de boeren niet alleen stonden, bedachten vier Wijhenaren de actie "Olst-Wijhe staat voor zijn boeren". Er bleek in de gemeente heel veel steun te zijn voor de boeren. Uiteindelijk werd er € 125.000,‒ ingezameld om de boeren te helpen.