Hendrik Entjes

Een beroemde taalprofessor

Tijd van televisie en computers

Taalprofessor

In 1969 haalde Hendrik Entjes uit Vroomshoop een heel belangrijk diploma op de universiteit van Munster in Duitsland. Hij had onderzoek gedaan naar het Vjeans. Dat is de taal die de mensen in Vriezenveen spraken. Door zijn studie ontwikkelde Entjes zich tot een echte taalprofessor.

Eigen taal

De taal van de mensen in Vriezenveen is heel bijzonder. Het was Entjes en andere onderzoekers opgevallen dat de inwoners van Vriezenveen op een andere manier spraken dan de inwoners van de andere dorpen in de buurt. De grote vraag was alleen: hoe kon dat?

Twents

Sommige van deze taalprofessoren dachten dat de mensen in Vriezenveen het oorspronkelijke Twents spraken. Doordat het dorp lange tijd ver van andere dorpen lag, kon het Twents hier zo lang bestaan.

Fries

Andere taalprofessoren vonden dat onzin. Volgens hen was de taal van de Vriezenveners anders geworden door de komst van de Friezen naar Vriezenveen. De bewoners zouden sommige klanken van het Fries hebben overgenomen.

Westfaals

"Nee, hoor", zeiden andere deskundigen. Zij vonden dee taal van de Vriezenveners juist meer op het Westfaals lijken, dat net over de grens in Duitsland wordt gesproken. Wie er nu gelijk heeft, dat is nog steeds onduidelijk.

Taal verdwijnt

Wat wel duidelijk is, is dat de taal van de Vriezenveners begint te verdwijnen. Steeds minder mensen spreken het dialect. Om de taal toch te behouden is de groep "Vreande van de Vjennesproake" opgericht. Weet jij wat dat betekent?