De Rijksweg N35

Op een kruispunt van wegen

Tijd van burgers en stoommachines

Een blik op de kaart van Raalte en omgeving maakt direct duidelijk dat het dorp op een kruispunt van verkeerswegen ligt. Een spoorlijn, kanaal en diverse autowegen voeren langs Raalte. In het verleden was dit wel even anders. Hoewel het dorp binnen Salland altijd een belangrijke verkeerspunt is geweest, was eeuwenlang alleen de Twenteseweg aan de noordzijde van bovenlokaal belang. De aanleg van een verharde rijksweg (de tegenwoordige N35) in 1834 vormde het begin van de ontsluiting van Raalte via moderne infrastructuur. Het Overijssels Kanaal, de spoorlijn Zwolle-Almelo en een lokaalspoor Deventer-Ommen volgden. Tegenwoordig ligt Raalte ingeklemd tussen de weg Zwolle-Almelo (rijksweg N35), de weg Raalte-Deventer (provinciale weg N348) en het industrieterrein met zijn ontsluiting naar Deventer en direct richting Heeten-Holten en autosnelweg A1

Waterwegen

Het Overijssels Kanaal langs Raalte is een zijtak van het Overijssels Kanaal, dat van Zwolle naar Vroomshoop en Almelo gegraven is in 1855. In 1858 werd sectie 3 van het Overijssels Kanaal, dat loopt van Deventer via Raalte naar Lemelerveld, geopend. Het kanaal was met de hand gegraven. In het begin werd het kanaal in Raalte niet gebruikt, maar wel in Lemelerveld voor de aanvoer van suikerbieten naar de suikerfabriek in dat dorp. Pas later vestigden zich in Raalte enkele bedrijven aan het kanaal, die voor de aan- en afvoer van grondstoffen en/of producten gebruik maakten van deze waterweg. Dit heeft de groei van Raalte als dorp bevorderd. In 1964 werd het kanaal officieel als waterweg voor de beroepsvaart gesloten; schepen kunnen dan niet meer tussen Lemelerveld en Raalte varen. Het kanaalvak Raalte-Deventer ging in 1988 dicht voor de scheepvaart.

Spoorlijn Zwolle-Almelo

In juli 1875 kwam de regering na overleg met de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij en de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen (S.S.) met een urgentielijst van zes aan te leggen spoorlijnen. Bovenaan prijkte de lijn Zwolle-Almelo. Maar liefst 31 amendementen moest het regeringsvoorstel verwerken, maar nadat drie aangenomen amendementen waren verwerkt, werd een aantal lijnen, waaronder Zwolle-Almelo bij overeenkomst van 24/25 mei 1876 door de rijksoverheid aan de S.S. in exploitatie gegeven. Op 1 januari 1881 begon de dienstregeling op dit traject.

OLDO

Tussen Deventer en Ommen heeft ooit ook een spoorlijn gelopen. Deze spoorlijn was in 1910 geopend door de Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij Deventer-Ommen (OLDO). Op 15 mei 1935 werd de spoorlijn gesloten wegens onvoldoende belangstelling en kort daarna opgebroken. Plannen om de lijn vanaf Ommen door te trekken naar Hoogeveen en de onderneming daarmee meer levensvatbaarheid te geven, zijn nooit uitgevoerd. In het landschap tussen Deventer en Ommen zijn nog veel elementen terug te vinden van deze spoorlijn, zoals oude bruggetjes en een paar stationnetjes. Ook binnen de gemeente Raalte zijn overblijfselen te vinden van deze verdwenen spoorlijn.