Kasteel

Ridders in Ramele

Tijd van steden en staten

Middeleeuwen

In de jaren '90 van de 20ste eeuw werden bij Ramele de resten van een kasteel ontdekt. In dit kasteel woonden in de Middeleeuwen de ridders van Ramelo. Deze ridders behoorden tot een belangrijke familie. Ze hadden goede contacten met vorsten en de bisschop van Utrecht. De bisschop van Utrecht was in de Middeleeuwen niet alleen de baas over de kerk, maar ook over Overijssel.

Moeras

De familie van Ramelo bouwde hun kasteel op een handige plek: midden in een moeras. Daar legden ze een heuvel aan. Om de heuvel groeven ze wel 3 grachten uit. Zo was het voor vijanden bijna onmogelijk om het kasteel aan te vallen. Het kasteel zelf was niet groot en waarschijnlijk van hout gebouwd.

Gehoorzaam zijn

De familie van Ramelo mochten hun kasteel niet zomaar bouwen. Ze moesten eerst aan de bisschop vragen of het mocht. De bisschop gaf zijn toestemming. Maar dat deed hij niet zomaar. In ruil moesten de ridders van Ramelo drie dingen doen: in naam van de bisschop op het gebied rondom Ramelo passen, vechten in het leger van de bisschop en klussen verrichten op het paleis van de bisschop in Deventer. Deze regels waren in de Middeleeuwen heel normaal. Zo wist de bisschop zeker dat de belangrijke families in Overijssel altijd aan zijn kant zouden staan.