Koffiehuis van den Volksbond

Een markant stadspand

Tijd van wereldoorlogen

Eén van de mooiste historische panden van Ommen is te vinden op de hoek Kruisstraat-Brugstraat. Het rijk geornamenteerde gebouw valt in Ommen zozeer op dat iemand eens sprak over "een bombariegevel". Het pand dateert uit 1781 en diende aanvankelijk tot woning voor burgemeester Enog de Vries. Nadien woonden er verschillende rijksambtenaren, zoals griffiers van het kantongerecht, en middenstanders, onder wie bakkers en een horlogemaker.

Alcoholmisbruik

In 1903 werd het pand gekocht door Frederik Eliza Mulert, een telg uit een bekend adellijk geslacht wiens verre voorvader in 1492 de eerste Vechtbrug in Ommen liet bouwen. Deze baron liet het woonhuis ombouwen tot "Koffiehuis van den Volksbond". Bij deze verbouwing kreeg het pand zijn huidige sierlijke uiterlijk. In meerdere steden in Nederland waren soortgelijke koffiehuizen gebouwd door verenigingen ter bestrijding van alcoholmisbruik. Alcoholisten konden in de koffiehuizen opgevangen worden. Zover bekend beschikte Ommen niet over een dergelijke vereniging en stichtte Mulert het koffiehuis op eigen initiatief.

Kort en klein geslagen

De baron had met zijn koffiehuis de bedoeling om de Ommer jeugd van de straat te houden. De jongelui maakten zich geregeld schuldig aan vandalisme en drankmisbruik. Er kwam een kastelein die als beheerder van het koffiehuis optrad. De jongeren zullen er verschillende vormen van vermaak aangeboden hebben gekregen. Maar ze lieten zich niet binden door de beschavingsidealen van de heer Mulert. De kasteleins konden geen orde houden in het koffiehuis. De een na de ander moest het veld ruimen. Toen in 1908 de inboedel kort en klein werd geslagen, was voor Mulert de maat vol en hief hij het koffiehuis op.

Oprechte Ommer Courant

In het pand vestigde zich toen de drukkerij van Van Eerten & Fikkert. Deze firma was ook de uitgever van de Oprechte Ommer Courant. De toevoeging "oprechte" moest het blad onderscheiden van de Ommer Courant die gedrukt werd in Dedemsvaart. De Oprechte Ommer Courant groeide uit tot hét nieuwsorgaan van de stad. In een nieuwjaarswens voor 1925 werd verzucht:
Och waren alle mensen als d'Ommer krant oprecht
dan zou 't hier spoedig uit zijn met veel onnut gevecht!

Boekhandel

De laatste bewoner van het pand was Dirk van Eerten, die hier vanaf 1974 de boekhandel van zijn vader voortzette. Het was een klassiek en gezellig boekwinkeltje. De bezoeker moest zich een weg banen tussen hoge, volle schappen. Achter een kleine toonbank stond de karakteristieke Ommer boekverkoper zijn klanten te woord. Na het overlijden van Van Eerten en een grondige renovatie kwam er een kledingwinkel in het gemeentelijk monument. Het oprichtingsjaar van het koffiehuis en de naam Van Eerten op de voorgevel houden de herinnering aan het veelzijdig verleden van het markante stadspand levend.