Koning in Ommen

De Franse tijd

Tijd van burgers en stoommachines

De Fransen komen!

In de zomer van 1794 probeerde het Franse leger Nederland binnen te vallen. Niet iedereen vond dat erg. De patriotten in Nederland wachtten ongeduldig op hun komst. Ze hadden dezelfde ideeën als de Fransen: alle mensen zijn gelijk en mogen meebeslissen over het bestuur van het land. De patriotten hoopten dat de Fransen zouden helpen om deze nieuwe ideeën in Nederland in te voeren.

Land onder water

Stadhouder en prins Willem V (de vijfde) wilde hier niks van weten. Om de Franse soldaten tegen te houden, liet hij grote delen land onder water lopen door de dijken door te steken. Maar de strenge vorst vanaf december besliste anders. Het water bevroor en zonder enige moeite konden de Franse soldaten de rivieren oversteken. Willem V en zijn familie vluchtten naar Engeland. Vanaf dat moment waren de Fransen de baas.

Keizer

In 1799 werd keizer Napoleon de baas van de Fransen. Hij had niet alleen alles voor het zeggen in Frankrijk, maar ook in de landen die door de Fransen veroverd waren. Zoals Nederland. Napoleon is heel belangrijk geweest voor Nederland. Hij voerde allerlei nieuwe regels in, die we nu nog steeds kennen. Bijvoorbeeld: rechts rijden op de weg. Zo zouden er minder ongelukken gebeuren.

Achternaam

Eén van de regels was het hebben van een achternaam. De meeste mensen hadden alleen een voornaam. Napoleon wilde dat iedereen zich op het gemeentehuis liet inschrijven. Wie geen achternaam had, mocht er zelf één bedenken.

Kilo's, meters en liters

Rekenen met kilo's, meters en liters heb je aan Napoleon te danken. Hij vond het erg onhandig dat de maten en gewichten in ieder land anders waren. Daarom voerde hij de kilo, meter en liter in.

Koning

In 1806 benoemde Napoleon zijn broer tot koning van Nederland. In 1809 maakte de koning een rondreis door Overijssel. De Ommenaren hoopten dat hij ook naar hun stad zou komen. Ze ruimden de mesthopen langs de straten op en maakten versieringen voor het hoge bezoek. Helaas koos de koning voor een andere route. Maar de teleurgestelde burgemeesters van Ommen reisden de koning achterna. Na een kort gesprek kregen ze f 1000,‒ voor de armen in de stad.

Klinkt goed?

Veel Nederlanders waren in het begin blij met de komst van de Fransen. Maar na een tijdje sloeg de stemming om. Napoleon wilde de baas zijn in zoveel mogelijk landen. Daarom voerde hij oorlogen. Die kostten veel geld en alle jongens moesten verplicht soldaat worden. Ook andere Europese landen hadden genoeg van de Fransen.

Oorlog en vrijheid

Ook andere Europese landen hadden genoeg van de Fransen. Er werd een groot leger gevormd om tegen Napoleon te vechten. In oktober 1813 werd Napoleon verslagen. Aan het einde van 1813 was Nederland bevrijd. Daarna werd Nederland een koninkrijk, met koning Willem I op de troon.