Landbouwtentoonstelling Olanto

Evenementendorp Olst

Tijd van wereldoorlogen

Op 28, 29 en 30 augustus 1930 vond op een weiland bij boerderij Kortrick het grootste evenement plaats dat ooit in Olst is georganiseerd: de landbouwtentoonstelling Olanto. Het initiatief daartoe was genomen door de landbouworganisatie "Olst".

Opening door de minster van Landbouw

De officiële opening werd verricht door de minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw, J.M. Ruys de Beerenbrouck, terwijl de echtgenoot van koningin Wilhelmina, prins Hendrik, Olanto met een bezoek vereerde. Het dorp vlagde en er was veel aandacht van de pers, de Olster Courant verscheen zelfs met een aparte Olanto-bijlage. De tentoonstelling wilde een overzicht geven van de belangrijkste prestaties op het gebied van veeteelt en land- en tuinbouw in Olst en omgeving, waarbij de schijnwerpers vooral waren gericht op het fokken van rund- en pluimvee. De IJsselstreek was de bakermat van het befaamde roodbonte vee, terwijl Welsum bovendien nog bekendheid genoot vanwege het Welsummer hoen. Er waren ook buitenlandse inzendingen. Veel aandacht trokken verder nog het concours hippique, de vele kermisattracties en het grote slotvuurwerk.

Evenementendorp

Olanto kwam niet zomaar uit de lucht vallen. In de voorafgaande decennia waren tal van landbouwtentoonstellingen in Olst georganiseerd. Men had zo al ruime ervaring opgedaan met grote publieksevenementen. In juni 1923 organiseerde de muziekvereniging Apollo bovendien een nationaal concours ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan, een paar jaar later gevolgd door een groot sportevenement waarbij nieuwe takken van sport zoals wielrennen, turnen, korfbal en atletiek aan het Olster publiek werden voorgesteld. De organisatie was in handen van de Gymnastiek Vereniging Olst (GVO). Een andere belangrijke gebeurtenis was het nationaal concours voor zangkoren, dat in februari 1931 werd gehouden met 24 deelnemende zangverenigingen en 1400 zangers. Ten slotte is de spectaculaire vliegweek (5-8 mei 1932) in Middel, die tot stand kwam in samenwerking met de KLM, het melden waard. De luchtvaartmaatschappij toonde op deze show zijn beroemde Fokker-toestellen aan het publiek. Men kon ook een rondvlucht boven Olst maken. Op dit spektakel kwamen liefst 16.000 betalende bezoekers af. Aangemoedigd door het succes van de eerste tentoonstelling werd in 1939 een tweede Olanto-landbouwtentoonstelling georganiseerd. Door de acute oorlogsdreiging trok het evenement beduidend minder publiek: kort vóór de opening viel het Duitse leger Polen binnen en werd de mobilisatie van het Nederlandse leger afgekondigd.

Gemeenschapszin

Voor de organisatie van deze grootschalige evenementen was veel durf en ondernemingslust nodig, evenals een sterk ontwikkelde gemeenschapszin. Vele tientallen dorpelingen verleenden als vrijwilligers hand- en spandiensten bij de langdurige voorbereiding van die gebeurtenissen, bij het op orde brengen van het feestterrein en de opvang van de duizenden deelnemers en bezoekers. Ook het bedrijfsleven bood een helpende hand door gratis personeel beschikbaar te stellen. Men zette zijn beste beentje voor om als dorpsgemeenschapzo goed mogelijk voor de dag te komen.