De goudschat van Olst

Romeinen langs de IJssel

Tijd van Grieken en Romeinen

Goudschat

Fantaseer je ook wel eens dat je een echte schat vindt? Achtergelaten door piraten of andere woeste strijders? In 1952 werd deze droom werkelijkheid voor de mannen die verdedigingswerken langs de IJssel aan het graven waren. Uit de modder kwamen vier massief gouden halskettingen te voorschijn! Waarschijnlijk zijn ze in de 4de of 5de eeuw in de grond terechtgekomen. Ze lagen er dus al meer dan 15 eeuwen!

Van wie?

De kettingen zijn door een Germaanse edelsmid gemaakt. De Germanen waren de eerste vaste bewoners van Overijssel. Gouden sieraden waren belangrijk voor de Germanen. Hun leiders droegen ze zelfs tijdens gevechten.

Romeinen

De kettingen zijn gemaakt van omgesmolten Romeinse munten. Ongeveer 2.000 jaar geleden hoorde een groot deel van wat nu Nederland is, bij het reusachtige Romeinse Rijk. De Rijn was de noordgrens van het rijk. De Germanen in Overijssel woonden dus buiten de rijksgrens. Waarschijnlijk hebben de Romeinen de gouden munten aan een Germaanse leider gegeven als beloning voor het helpen van het Romeinse leger, of in ruil voor de belofte de Romeinse grensposten niet aan te vallen.

Verstopt?

In de tijd dat de kettingen in de grond terechtkwamen, ging het slecht met het Romeinse Rijk. Het was een onrustige periode met veel plunderingen en geweld. Misschien wilde de eigenaar zijn kostbaarheden voor plunderaars verbergen en werd hij gedood, waardoor bergplaats van de sieraden werd vergeten. Een andere mogelijkheid is dat de kettingen werden geofferd om steun en hulp van de goden te krijgen.