Nieuw land

Turf graven

Tijd van regenten en vorsten

Turf

Eeuwenlang was turf de belangrijkste brandstof. De mensen gebruikten het om hun huis warm te stoken en om op te koken. De grond rondom het dorp Leusen bestond uit veen. Als je daar blokken uit stak en die liet drogen, ontstond er turf.

Beroemdheid

In 1631 werd de Leusener Compagnie opgericht door vijf rijke Overijsselaars. Deze groep mannen wilde de veengronden ten noorden van Leusen laten afgraven. Voor het plan huurden ze de beroemde Jan Adriaanszoon Leeghwater in. Hij bedacht hoe de kanalen en sloten gegraven moesten worden. De kanalen werden gebruikt om de turf over te vervoeren. Het land dat overbleef, was geschikt voor landbouw. Vanaf 1635 werd er in het Oosterveen begonnen met de bouw van boerderijen en het aanleggen van wegen.

Eerste bewoners

Er trokken veel mensen naar het gebied toe om in het veen en in de landbouw te werken. Al snel was het nieuwe Leusen groter dan het oude dorp. Tegenwoordig herinneren de naam, de rechte wegen, sloten en kanalen nog aan het afgraven van het veen rondom Nieuwleusen.