Rampspoed in Kampen

Soldaten in de stad

Tijd van regenten en vorsten

Oorlog

In 1672 was Nederland in oorlog. Ons land werd tegelijkertijd door de Fransen en de Engelsen aangevallen. Ondertussen vond de Duitse bisschop Berend van Galen uit Munster dat een deel van Nederland van hem was. Daarom viel hij met steun van de Fransen en Engelsen Nederland binnen. Met 42.000 soldaten en 17.000 ruiters kwam hij in Overijssel aan. Binnen 1 maand gaf Overijssel zich aan de bisschop over.

Soldaten in Kampen

In juni 1672 werd Deventer door de bisschop veroverd. Uit angst voor de gruwelen die de soldaten in Deventer aanrichtten, opende Kampen de poorten voor de bisschop en zijn soldaten. De Duitse soldaten bleven niet lang. Zij werden vervangen door een Frans leger.

Hebberig

De Franse soldaten dreigden alle kostbaarheden van de Kampenaren te stelen. Dat konden de burgers voorkomen door veel geld aan de Fransen te betalen. Het duurde niet lang of de schatkist van de stad was leeg. In 1673 leek Nederland de oorlog te gaan winnen. Toen de Fransen dat hoorden, eisten zij nog eens 100.000 gulden. Als de stad niet betaalde, zouden de Fransen Kampen vernietigen. Met moeite kregen de inwoners f 26.000,‒bij elkaar. De rest van het geld mocht later betaald worden.

Gijzelaars

Op 14 december 1673 verlieten de Fransen de stad. Ondanks de betalingen vernietigden de soldaten vele gebouwen, torens en delen van de stadsmuur. En nog erger: ze namen twaalf rijke burgers mee als gijzelaar. Deze mensen zouden pas vrij komen, als de Kampenaren de laatste cent van de
f 100.000,‒ betaald hadden.

Vrij

De Fransen behandelden hun gijzelaars slecht. Uiteindelijk kwamen de mensen toch weer vrij. Niet de stad Kampen, maar hun familie en vrienden hadden het de rest van het bedrag betaald.

Armoede

In 1674 kwam er een einde aan de oorlog. Van de eens zo rijke stad Kampen was weinig meer over. Veel inwoners vertrokken en meer dan 600 woningen kwamen leeg te staan. De meeste eigenaren hadden geen geld meer om hun woning te onderhouden. Een deel van de verwaarloosde woningen werd gesloopt. Op de vrijgekomen grond werd het markt- en uitgaansplein de Plantage aan de Oudestraat aangelegd.