Oprichting VVV

Opkomend toerisme

Tijd van wereldoorlogen

In 1915 werd in Holten de Vereniging voor Vreemdelingverkeer opgericht onder voorzitterschap van de heer Goldstein, gemeentesecretaris in Holten. Deze stap was zeer vooruitstrevend, want in die tijd kon men het aantal VVV's op de vingers van één hand tellen. De vereniging verspreidde de naam en faam van Holten in het hele land. Goldstein liet op grote schaal ansichtkaarten drukken en die door de Holtense winkeliers verkopen. Hij ging als voorzitter steeds met de fotograaf op pad om hem de mooiste plekjes aan te wijzen. Op de meeste oude kaarten staat hij dan ook met zijn gezin afgebeeld.

Toeristenweg

In 1929 werd de autoweg over de Holterberg aangelegd. Deze weg zorgde ervoor dat de Holterberg werd aangesloten op de rijksweg Zwolle-Almelo. Deze Toeristenweg bestond uit een deels verharde zandweg en werd in 1962 geheel verhard en op sommige plaatsen verlegd. Het aantal bezoekers van de Holterberg nam sterk toe. In deze tijd werd een nieuw VVV-kantoor geopend aan de Keizersweg en een vaste medewerker aangesteld. Ook de samenwerking tussen de gemeentebesturen en VVV's van Holten en Hellendoorn kwam het vreemdelingenverkeer ten goede. In 1988 verhuisde het kantoor naar het centrum van Holten en vond onderdak in het voormalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat. Dit bleek een uitstekende locatie te zijn om de toerist van goede informatie te voorzien.

Accommodaties

De opkomst van het toerisme zorgde voor een sterke toename van de horeca en overnachtingsmogelijkheden in Holten. Enkele herbergen veranderden in hotels met café of breidden hun zaak uit met een restaurant. Na de opening van de toeristenweg werden enkele nieuwe hotels gebouwd op de Holterberg. Na de oorlog kwam de bouw van talrijke zomerhuisjes op gang, onder meer op de Borkeld. Er ontstonden bungalowparken zoals Twenhaarsveld, De Haspel, De Prins, Hijdoorn, Mooi Holten en De Lindenberg. In 1961 werd in samenwerking met de toenmalige eigenaar Nillmij een prachtig zwembad op het Twenhaarsveld geopend.

Gezellig aanzien

De toeristenstroom veranderde in de loop van de jaren sterk van karakter. Waren het vroeger dagjesmensen of groepen die overnachtten op kampeerboerderijen, later veranderde dit in langere verblijven in pensions of hotels. De moderne toerist maakt gebruik van bungalowparken, campings, hotels, pensions en bed en breakfast. Al deze voorzieningen zijn in Holten ruim aanwezig en hebben ervoor gezorgd dat ook de middenstand in Holten zijn graantje meepikte. Momenteel zijn er 22 horecabedrijven in Holten, die het dorp bij de zomerdag een gezellig aanzien geven. Op 16 oktober 2004 heeft de Sallandse Heuvelrug de status van Nationaal Park gekregen. Holten en het toerisme zijn inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden.