Industrieterrein De Kol

Opkomst van de industrie

Tijd van televisie en computers

In Holten was rond 1950 behoefte aan een industrieterrein. Speciaal voor de ontwikkeling van een industriegebied op De Kol werd een commissie in het leven geroepen. Maar hoe goed die industriecommissie ook zijn best deed, er werd in het begin geen m² grond verkocht. Er kwam pas schot in de zaak toen raadslid en latere wethouder Herman Klein Velderman het goede voorbeeld gaf. De "Smid van de Kol" begon aan de Industriestraat een eigen machinefabriek. Algauw kwamen er andere bedrijven bij, zoals Godeschalk (diervoeding), Kooiman (metaal), Enkco (vleesverwerking), Koopman (aannemer) en Ter Horst (juteweverij) en later ook de coöperatieve bakkerij De Halm. Veel coöperaties telde Holten niet. De vrije handelsgeest leefde binnen de landbouw sterker dan de coöperatieve gedachte. Handelsfirma's als Wansink, Dikkers en Guus Muller bouwden grote particuliere graansilo's. Van deze voedersilo's is er geen enkele meer over.

Werkgelegenheid

In die industriële opbloei van Holten paste ook de nieuwbouw van het gemeentelijk slachthuis op De Kol. In 1965 werd het slachthuis in gebruik genomen; kosten circa f 2.000.000,‒. Medehuurders werden Udema (varkensvlees) en Hogeslag (rundvlees). Midden jaren zeventig, toen de kosten voor de gemeente te hoog werden, namen de huurders het slachthuis over. In die periode kwamen ook plasticfabriek Vaessen-Schoenmaker en een grote uitbreiding van Nido (sneeuwschuivers- en ploegen) op het industrieterrein. Al deze bedrijven zorgden voor veel werkgelegenheid in het dorp Holten. Dit was vooral belangrijk omdat veel boerenzoons geen werk meer vonden op het ouderlijk bedrijf en in de burgermaatschappij aan de slag moesten.

Vletgaarsmaten

Toen het oude terrein vol raakte, moest er een nieuw industrieterrein worden aangelegd. Dit kwam in wijk De Haar, langs de spoorlijn. Hier vestigden zich verscheidene grote bedrijven, zoals Muller (transport) en Metalin (metalen kasten en bureaus). Veel bedrijven groeiden in de loop van de jaren uit hun jasje. Zij verhuisden veelal naar het nieuwste industrieterrein, Vletgaarsmaten, dat nog volop in ontwikkeling is. In 2010 is het oude industrieterrein De Kol opgeheven en zijn de gebouwen gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.