De Canadese begraafplaats

Rustplaats voor 1394 bevrijders

Tijd van wereldoorlogen

Stukje Canada

Aan de Eekhoornweg in Holten ligt een stukje Canada. Op dit stukje Canada vind je een begraafplaats. Hier liggen de Canadese soldaten begraven, die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen in Oost- en Noord-Nederland en het noorden van Duitsland.

Kruisje in het weiland

Na de oorlog zag je in weilanden, tuinen en bermen witte houten kruisjes staan. Op deze plekken lagen geallieerde soldaten begraven. De Canadese legerleiding kreeg de opdracht een plek te vinden waar alle Canadese soldaten samen begraven konden worden. Deze plek werd uiteindelijk in Holten gevonden.

1394 overleden soldaten

De lichamen van de overleden soldaten werden met vrachtwagens opgehaald. Na een korte plechtigheid werden ze in Holten herbegraven. In totaal liggen er 1394 Canadese soldaten in Holten begraven. Op 5 mei 1948 vond de eerste herdenking plaats.

Ernest James England

Bij iedere grafsteen hoort een verhaal. Het zijn verhalen van veel te jong gestorven soldaten, die vochten voor de vrijheid van een voor hun vreemd land. Eén van deze soldaten is Ernest James England. Hij sneuvelde op 8 april 1945 als eerste Canadese soldaat in Holten. Ernest James en zijn groep hadden als taak te onderzoeken waar de Duitsers zich bevonden. Op die 8ste april werd hun wagen op de Broekweg getroffen door een granaat. Ernest James was op slag dood. Hij was 35 jaar. England ligt begraven in plot 01-A-01.

Herdenking

Ieder jaar wordt er tijdens de dodenherdenking op 4 mei een plechtigheid op de begraafplaats gehouden. De schoolkinderen uit Holten spelen hier een belangrijke rol bij. Zo leren zij dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn.