Zwembad Het Ravijn

Voor recreanten en wedstrijdzwemmers

Tijd van televisie en computers

Het eerste zwembad in de gemeente Hellendoorn lag langs de Marsdijk bij Schuilenburg. Voor de Nijverdallers en de toeristen in Nijverdal was dat veel te ver weg. De Nijverdalse VVV beijverde zich daarom voor een zwembad in de nabijheid van het dorp. Net als bij Schuilenburg werd besloten om een oude Regge-arm in te richten als zwemgelegenheid. Door de kanalisatie waren er immers diverse oude armen ontstaan. Op 21 mei 1934 werd aldus in zo'n oude rivierarm het zwembad Duivecate geopend.

Nieuw zwembad

Op den duur voldeed het bad niet meer aan de eisen van de tijd. De gemeente liet na de oorlog een volledig nieuw bad aanleggen, dat op 9 mei 1951 werd geopend door wethouder P. Molenaar. Het kreeg de naam Het Ravijn. Men kon dankzij het heldere water ineens tot op de bodem kijken. De eerste badmeesters waren A.J.M. Hofhuis en A. Veld.
Het nieuwe bad voorzag in een behoefte. Niet alleen voor de gemeente Hellendoorn, maar eveneens voor omliggende plaatsen. Bij de eersten die een zwemdiploma haalden in Het Ravijn waren ook jongens uit andere dorpen, zoals Den Ham. Omdat het bad op zondag niet gesloten was, kwamen op warme zomerdagen zelfs mensen uit Rijssen naar Nijverdal fietsen om te kunnen zwemmen.
Het nieuwe zwembad lag op een prachtige plek. Aan de rand van het dorp en toch midden in de natuur. Vanaf de hellingen van het Ravijn, zowel aan de noord- als aan de zuidkant, had men een prachtig uitzicht op het nieuwe bad.

De Schoolslag

Hellendoorn kreeg in 1969 een verwarmd overdekt bad, De Schoolslag. Het was er gekomen op initiatief van de bevolking en werd aangelegd in de oude openbare school. De gemeente nam de exploitatie van het nieuwe bad op zich. Het zwembad was echter niet kostendekkend en moest eind jaren tachtig de deuren sluiten. Bij Het Ravijn werd er in 1990 een extra verwarmd bad toegevoegd aan het in 1979 gebouwde binnenbad. Dit overdekte bad werd niet alleen voor zwemles gebruikt, maar ook door ouderen die in groepsverband graag in extra warm water zwemmen.

Het Ravijn - zwem sport zorg -

Het oude bad was aan het begin van de 21ste eeuw hard aan renovatie toe. Sporthal Noetsele was tegelijkertijd in een zo slechte staat dat een opknapbeurt geen zin meer had. Daarom werd besloten om een nieuw sportcomplex te bouwen met zwembad en sporthal. Bijzonder is de toevoeging van een "zorgvloer", onder meer bedoeld voor therapeutische fitness en revalidatie. De daadwerkelijke invulling van deze zorgvloer bleek nogal een zorgenkindje te zijn. De zwem- en poloclub Het Ravijn kan zich voor wat betreft het waterpolo al jarenlang meten met de landelijke en Europese top. Het oude wedstrijdbad voldeed echter qua afmetingen niet meer aan de (inter)nationale richtlijnen. Bij de nieuwbouw is daarom een wedstrijdbad aangelegd dat wel voldoet aan de internationale accommodatie-eisen. Vanwege de aanwezige faciliteiten heeft de landelijke zwemsportbond KNZB het complex, dat eind 2010 geopend werd, aangewezen als regionaal centrum voor talentontwikkeling.