De aanleg van Rijksweg 35

Verbetering van de infrastructuur

Tijd van burgers en stoommachines

Rijksweg N35 en de A35 vormen samen de RW35, een weg die Zwolle verbindt met Enschede en Duitsland. Net als de A1 is de RW35 een belangrijke weg in de provincie Overijssel. Met de aanleg van het eerste deel van deze rijksweg werd begonnen in de 19de eeuw. Toen werd er in de gemeente Hellendoorn nog niet gepraat over een rijksweg maar over de Groote Weg.

Oude verbindingswegen

In de 19de eeuw kenden Hellendoorn en Noetsele maar weinig doorgaande wegen. Ten noorden van Hellendoorn lag de Oude Twentseweg. Dat was eigenlijk de enige verbinding van Twente met Zwolle. Bij Schuilenburg lag de brug over de Regge. De wegen van Hellendoorn naar Rijssen en Holten liepen via het oude Noetsele en via de Hellendoornsebrug door Notter. Hellendoorn beschikte daarnaast over een verbinding via Haarle met Deventer. Al deze wegen waren onverhard; in de zomer stoffig en mul, en in de winter modderig en vrijwel onbegaanbaar.

Nieuwe hoofdweg

In 1829 werd bekend dat er een nieuwe weg zou komen van Zwolle naar Almelo. Het verhaal gaat dat de gemeenteraad van Hellendoorn had verzocht om die weg niet door Hellendoorn maar een half uur lopen zuidelijker van het dorp te leggen. Of het waar is, valt niet meer te achterhalen, omdat de oude raadsverslagen pas vanaf 1839 bewaard zijn gebleven. Feit is wel dat de nieuwe weg ten zuiden van Hellendoorn werd aangelegd, dwars door het stille Noetsele.

Route

Op 25 september 1829 werd het weggedeelte van Raalte naar Wierden aanbesteed. Het traject van Zwolle naar Raalte was al gerealiseerd. Aanvankelijk werd alleen een zandweg aangelegd, de bestrating met klinkers zou later komen. In de marke Noetsele moest men eerst "de berg" over en later door het Koeveen. Dit is ongeveer vanaf het huidige Keizerserf tot aan de Regge. Het Koeveen was een nat, drassig terrein, dat als weidegebied door de boeren uit Noetsele werd gebruikt. Daar moest de aan te leggen weg worden opgehoogd. Over de Regge werd aanvankelijk een eenvoudige houten brug gebouwd. De ophaalbrug kwam pas in 1898 tot stand. In 1933 werd deze vervangen door een betonnen brug. Tussen de Regge en Wierden lag het Notterveen. Om daar de weg te kunnen aanleggen werd een flinke laag veen uitgegraven en door zand vervangen.

Tolheffing

Op 2 juli 1830 had de aanbesteding van de tolhuizen en het bestraten van de zandweg plaats. Tussen Raalte en Almelo kwamen vijf tolhuizen. Opmerkelijk was dat de gemeente Hellendoorn, in tegenstelling tot de omringende gemeente zoals Wierden, Raalte en Almelo, niets bijdroeg aan de weg. De gemeenteraadsleden moesten de weg kennelijk niet.Het tolhuis (no. 7) bij Noetsele kwam aan de oostkant van de Regge te liggen. De eerste tolgaarder was Hermanus Heimerikx, maar hij werd al spoedig opgevolgd door Berend Hengo. Van elk der tollen werd een opbrengst van f. 1.000,- per jaar verwacht. De weg zou van verstrekkende betekenis blijken voor de gemeente Hellendoorn.