Het Meistershuus

Naar school in Heino

Tijd van ontdekkers en hervormers

Jouw school

Of je nu in Laag Zuthem, Lierderholthuis of Heino woont, jouw school heeft een eigen gebouw met grote lokalen en een ruime speelplaats met speeltoestellen. Dat vinden we nu heel gewoon. Vroeger zagen schoolgebouwen er heel anders uit. Aan de buitenkant kon je soms niet eens zien dat het een school was.

De oude dorpsschool van Heino

In de Haarstraat staat een van de oudste gebouwen van Heino: het Meistershuus. Daar leerden talloze Heinose kinderen een beetje lezen, schrijven en rekenen. Godsdienst was het belangrijkste vak.
Op de meeste dorpsscholen waren de ouders al tevreden als de kinderen de bijbel konden lezen, hun eigen naam konden schrijven en eenvoudige rekensommetjes konden maken.
Het oude Meisterhuus brandde op 30 maart 1729 tot de grond toe af. De school werd op dezelfde plaats herbouwd en was als enige dorpsschool van Heino tot 1810 in gebruik.

Een familie van schoolmeesters

De oudste schoolmeester waarvan we de naam kennen, was Nicolaas Hendrikx. Hij wordt genoemd in een kerkboek van 1571. Hij woonde in het Meistershuus. Schoolmeesters werkten vroeger in dienst van de kerk. Zij hadden allerlei bijbaantjes zoals klokkenluider en begrafenisondernemer.

In Heino kwamen de schoolmeesters jarenlang uit de familie Van Langen. Al in 1690 wordt Hendrick van Langen als koster-schoolmeester genoemd. Zijn zoon Willem en kleinzoon Jan Thijs waren zijn opvolgers.

Op school

In het Meisterhuus zaten 70 kinderen tussen de zes en de twaalf bij elkaar in hetzelfde lokaal. In de zomer was het heet en benauwd in het lokaal. In de winter was het er steenkoud. En moest je plassen? Dan ging je naar buiten naar het secreet, dat is het toilethuisje.

Werken

De lokalen waren niet altijd zo vol. De kinderen hoefden toen nog niet verplicht naar school. Vooral 's zomers werden de kinderen thuis gehouden om mee te helpen op het land of op de boerderij. Dan bleven er soms maar tien kinderen over in de klas. 's Winters was er weinig te doen op de boerderij en dan mochten de kinderen van hun ouders naar school.

Nieuwe school

In 1810 werd er tegenover het Meistershuus een nieuwe school gebouwd. Ook de nieuwe school was al weer gauw te klein. In 1836 werd er een school gebouwd aan de Canadastraat. In 1876 werd aan het einde van de Dorpsstraat weer een nieuwe school gebouwd. Later kwam er een school aan de Julianastraat, waar nu De Springplank staat.

Andere scholen

In 1879 werd in Heino een rooms-katholieke school geopend op de plaats waar nu het appartementengebouw Oosteinde staat en in 1922 kwam er ook nog een school voor protestants-christelijk onderwijs bij aan het marktplein.

De Nicolaasschool in Lierderholthuis vierde in 2009 het 100-jarig bestaan en op de gevel van basisschool met de bijbel De Linde in Laag Zuthem staat het jaar 1919. Dan kun je wel nagaan hoe oud die school is.