Het Sint-Geertruidenziekenhuis

De komst van ziekenhuizen

Tijd van burgers en stoommachines

Van oudsher boden de gasthuizen opvang aan armen, zieken, bejaarden, kortom aan iedereen die hulp behoefde. In de loop der tijd vond er een specialisatie plaats en ging men zich meer en meer richten op een bepaalde groep. De ontwikkeling van de medische wetenschap maakte het mogelijk om zieken niet meer alleen te verplegen, maar ook om daadwerkelijk aan hun genezing te werken. Zo ontstonden in Deventer drie ziekenhuizen.

Het Sint-Geertruidenziekenhuis

Het Sint-Geertruidengast- of ziekenhuis aan de Molenstraat betrok in 1884 een nieuw gebouw aan de Singel, nadat het in de jaren daarvoor uit z'n jas was gegroeid vanwege de opvang van slachtoffers van tyfus, roodvonk, cholera en andere epidemieën. Tot 1940 heeft dit ziekenhuis dienst gedaan. Toen volgde de overgang naar een nieuwe locatie aan de Fesevurstraat, genoemd naar de eerste geneesheer-directeur, dr. H.J.P. Fesevur.

Het Sint-Jozefziekenhuis

De behoefte van het katholieke volksdeel aan een eigen identiteit maakte, dat er ook een rooms-katholiek ziekenhuis kwam. Dat gebeurde in 1875 aan de Diefsteeg, sinds 1918 Bruijnssteeg geheten. De dagelijkse zorg was in handen van de Zusters van Liefde. In 1897 kreeg het ziekenhuis een nieuw en beter onderkomen aan de Nieuwstraat, waar het bleef tot 1957, om vervolgens de nieuwbouw te betrekken aan de Van Oldenielstraat. Het gebouw aan de Nieuwstraat herbergt tegenwoordig het Gildehotel; de kapel op de binnenplaats is afgebroken.

Het psychiatrisch ziekenhuis Brinkgreven

Brinkgreven is eveneens voortgekomen uit een gasthuis: het Sint Elisabethsgasthuis, dat geesteszieken verzorgde. Overigens bestond die "verzorging" in veel gevallen simpelweg uit opsluiting, want erg veel kennis van en begrip over het fenomeen geestesziekte was er in de 19de eeuw nog niet. In 1874 werd het landgoed Brinkgreven aangekocht om daar een buitengesticht te bouwen. Tegenwoordig is het een omvangrijk en modern complex voor geestelijke gezondheidszorg, onderdeel van de Stichting Dimence.

Het Deventer Ziekenhuis

Na een periode van concurrentie, afgunst en wederzijds wantrouwen kwam er in de tweede helft van de vorige eeuw, zij het héél voorzichtig, iets van samenwerking tussen beide algemene ziekenhuizen op gang. Mede door de veranderende maatschappij, een andere manier van denken en economische motieven werd vanaf 1980 een fusie voorbereid. In 1985 was de daadwerkelijke integratie een feit: het Sint-Geertruiden- en het Sint-Jozefziekenhuis gingen verder als de Stichting Deventer Ziekenhuizen. In 2008 opende het Deventer Ziekenhuis een nieuw gebouw aan de Nico Bolkesteinlaan.