Ontstaan Twenterand

Fusie met Vriezenveen

Tijd van televisie en computers (1950-nu)

Op 1 januari 2001 werden de gemeenten Den Ham en Vriezenveen samengevoegd in het kader van herindeling van gemeenten in de provincie Overijssel. Daarvoor vormden Den Ham en Vroomshoop met de kern Geerdijk een zelfstandige gemeente. Vriezenveen vormde met de dorpen De Pollen, Westerhaar-Vriezenveensewijk, Aadorp en de buurtschappen Bruinehaar, Weitemanslanden en Westerhoeven eveneens een zelfstandige gemeente. Het aan Vroomshoop grenzende Daarlerveen bleef behoren tot de gemeente Hellendoorn.

Geschiedenis gemeente Den Ham

Den Ham werd in 1333 voor het eerst als parochie genoemd in de leenakte van de heer van Egede. Het middelpunt van het oude brinkdorp was de Brink, met daarnaast het oudste bouwwerk, de in romaanse en gotische stijl gebouwde toren van de hervormde kerk. Landbouw en veeteelt vormden tot diep in de 19e eeuw het hoofdmiddel van bestaan. Voor 1811 behoorde Den Ham tot het schoutambt Ommen en den Ham. Bij de introductie van de Franse bestuursorganisatie in 1811 werd Den Ham van het schoutambt Ommen afgesplitst tot een afzonderlijke gemeente. Het dorp was rond 1830 zeer arm. Met de industriële revolutie kwam er langzaam een einde aan deze boerenarmoede. Het dorp Vroomshoop en de kern Geerdijk ontstonden in het midden van de 19e eeuw als gevolg van het graven van de kanalen en de vervenerij. In de beginperiode heerste er grote armoede, maar gaandeweg ontwikkelde Vroomshoop zich tot een industriedorp van betekenis. Ook het winkelcentrum is nu een flinke (regionale) trekpleister.

Geschiedenis gemeente Vriezenveen

Algemeen wordt aangenomen dat Hollanders een begin hebben gemaakt met de ontginning van Vriezenveen. De eerste kolonisten kwamen namelijk uit Holland volgens een acte bij Raed van Beugelskamp en waren al begonnen in 1323. Na 1350 kwamen de vrije Friezen in groten getale. Aanvankelijk werd de nederzetting Almelerveen genoemd en kerkte men in Almelo. In een privilegebrief uit 1364 van de heer van Almelo kregen de Vriezenveners het recht een eigen kerk te stichten en kreeg men een eigen bestuurlijke organisatie en een eigen schout. Het dorp is meerdere keren verplaatst, waarbij men de ontginning volgde in noordelijke richting. De laatste verplaatsing gebeurde in 1666, nadat Bernard van Galen, de bisschop van Münster, ook wel bekend als Bommen Berend, met 1500 man Vriezenveen plunderde en de kerk in puin legde. Naast het boerenbedrijf gingen velen op stap om als marskramers zaden en linnen aan de man te brengen. Eerst in de regio, later via Hanzewegen ook in Duitsland en zelfs tot in Sint-Petersburg, waardoor de welvaart in Vriezenveen aanmerkelijk toenam. Door de Russische revolutie van 1917 kwam er een einde aan de handel van deze Rusluie. In 1905 was er een grote brand in Vriezenveen, waarna Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik persoonlijk de inwoners van Vriezenveen een hart onder de riem kwamen steken. In de jaren vijftig van de 20ste eeuw vond er een grootschalige ruilverkaveling plaats en kwam de toenmalige koningin Juliana feestelijk de nieuwe boerderijen in gebruik stellen.

Aanbouw gemeentehuis

Burgemeester H. Koetje werd benoemd tot eerste burgemeester van de nieuwe gemeente. Na de herindeling werd eerst nog de naam van de oude gemeente Vriezenveen aangehouden, maar per 1 juli 2002 werd de nieuwe naam Gemeente Twenterand van kracht. Bij Koninklijk Besluit werd op 23 augustus 2003 toestemming verleend tot een nieuw gemeentewapen. In het ontwerp werden de elementen uit de wapens van de gemeenten Den Ham en Vriezenveen opgenomen. Zo kwamen de eikenboom uit het wapen van Vriezenveen en de gouden leeuw uit het wapen van Den Ham erop. Verder werden vier aaneengesloten ruiten opgenomen als symbolisering van de vier grootste kernen. Totdat de gemeente Den Ham samenging met de gemeente Vriezenveen behield Den Ham een gemeentehuis. Na vele pittige discussies besloot de gemeenteraad in 2004 tot ver- en aanbouw van het bestaande gemeentehuis in Vriezenveen. Tot januari 2008 fungeerde het oude gemeentehuis van Den Ham als dependance. Op 30 mei 2008 werd het verbouwde gemeentehuis van Twenterand officieel geopend. Het gemeentehuis van Den Ham werd verkocht en na verbouwing ingericht als kantoor met woonappartementen, dat de naam Burcherij kreeg.