Station Vroomshoop en Geerdijk

Sneltreinverkeer

Tijd van wereldoorlogen en holocaust (1900-1950)

De eerste trein in Nederland reed al in 1839 tussen Amsterdam en Haarlem. Het duurde 67 jaar voordat op maandag 1 oktober 1906 de eerste trein tussen Mariënberg en Almelo reed. De stopplaatsen waren Mariënberg, Vroomshoop-Geerdijk, Den Ham-Vroomshoop, Boldijk, Vriezenveen en Almelo. Er liepen vier treinen per dag. De treinen deden er 33 minuten over. Nu lopen er twee treinen per uur en duurt de reis 18 minuten. 

Lokaalspoorweg

De vroegste initiatieven tot aanleg van een spoorweg gingen uit van een tracé door of langs Den Ham. In 1875 verzocht het gemeentebestuur van Stad Ommen aan de Tweede Kamer een spoorweg aan te leggen van Almelo naar Meppel met een zijtak van Ommen naar Zwolle. Dit verzoek had geen succes. In 1893 wilde de regering een zijtak van de spoorlijn Zwolle-Emmen laten lopen van Beerze over Den Ham naar Almelo. Het benodigde geld ervoor kon echter niet worden gevonden. De minister concludeerde dat de landstreek blijkbaar onvoldoende belangstelling had voor de spoorweg. De Tweede Kamer bleek het daarmee niet eens te zijn. In 1895 besloot een Centraal Comité daarom subsidie aan te vragen voor de aanleg van een lokaalspoorweg van Zwolle naar Delfzijl, maar dan met een zijtak naar Almelo. In 1890 werd de Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij (NOLS) officieel opgericht, waaraan de definitieve concessie werd verleend. Als mosterd na de maaltijd besloot de gemeenteraad van Den Ham een half jaar later ook deel te nemen, mits het station binnen 1 kilometer van de dorpstoren van Den Ham zou komen. De raad was duidelijk te laat, omdat toen al vaststond dat de zijtak ging lopen van Mariënberg naar Almelo.

Vroomshoop aan het spoor

In 1903 kwam de lijn Zwolle-Ommen gereed en in 1905 werd de lijn Ommen-Coevorden-Stadskanaal in gebruik genomen. In 1906 volgde het 19 km lange traject tussen Mariënberg en Almelo. Omdat de ondergrond te zacht was, moest eerst de dikke veenlaag worden vervangen door zand uit De Zandstuve en uit het gebied dat nu bekend staat als "De koele van Ensing". De trein voorzag in een ware behoefte. In verslagen rond 1910 werd opgemerkt dat huizen en fabrieken in groten getale langs de gehele lijn verrezen. Heide werd dankzij de gemakkelijke aanvoer van kunstmest herschapen in bouwland. "Het is een lust om te zien dat de NOLS de streek ten zegen is, en hoe landbouw, handel en nijverheid daar tot bloei zijn geraakt." Het station heette aanvankelijk Den Ham-Vroomshoop, maar doordat het te ver verwijderd lag van Den Ham, is de naam in 1952 gewijzigd in station Vroomshoop. De spoorlijn Mariënberg-Almelo was de eerste treindienst in Nederland die openbaar werd aanbesteed. In 1998 nam Oostnet de treindienst over van de NS. 1 jaar later ging Oostnet op in Connexxion. Sinds 2007 zorgt Syntus in opdracht van Connexxion voor de treindienst. En vanaf december 2013 draagt Arriva voor het vervoer zorg. Arriva neemt vanaf 2012 ook het vervoer op de lijn Zwolle-Emmen over. Voor commerciële doeleinden is de naam omgedoopt tot Vechtdallijnen. Belangrijk is de mogelijke komst van De Nedersaksenlijn, een directe spoorverbinding tussen studentensteden Enschede en Groningen via Emmen. Om deze spoorlijn te realiseren zou een railverbinding tussen Emmen en Stadskanaal moeten worden aangelegd en moet de spoorlijnen Almelo - Mariënberg worden geëlektrificeerd. 

Station Geerdijk 1906-2016

Station Geerdijk is een voormalige halte in Geerdijk en werd geopend op 1 oktober 1906. Tot 1952 heette het Vroomshoop-Geerdijk. Het kende volgens tellingen van ProRail over 2005 60 in-en uitstappers per dag. Het station Geerdijk werd op vrijdag 29 april 2016 voor het laatst bediend. Om een rechtstreekse treinverbinding tussen Almelo en Hardenberg mogelijk te maken. Treinreizigers kunnen gebruik maken van station Vroomshoop of Mariënberg, die tussen de twee en vier kilometer van Geerdijk liggen. Prins John 1 van carnavalsvereniging De Smoezen heeft op 6 februari 2016 een gedenksteen geplaatst bij station Geerdijk. Op een door hen ingegraven spoorbiels staat de tekst ''Station Geerdijk verdwijnt uit het Smoezenrijk. Hier rust station Geerdijk. 1 oktober 1906 - 29 april 2016. Ten grave gedragen door Prins John I van CV De Smoezen.''