Tot Ons Plezier

Sportverenigingen

Tijd van wereldoorlogen en holocaust (1900-1950)

In de loop van de 20ste eeuw nam de sportbeoefening in Den Ham en Vroomshoop een hoge vlucht. De oudste nog bestaande sportvereniging hier is Lichamelijke Oefening voor Allen (LOVA). Meester Henk Jansen en juf Bekkering stonden aan de wieg van deze christelijke gymnastiekvereniging uit Vroomshoop. Vanaf 1938 werd er geturnd, aanvankelijk in een loods van De Groot aan de Stationsstraat. In het hervormde Ons Centrum werden jaarlijks uitvoeringen gehouden, waarbij de zaal tot de laatste plaats was bezet. In de jaren 60 werd de gymnastiekzaal van de christelijke huishoudschool aan de Beatrixstraat het domein van LOVA en later werd uitgeweken naar de gemeentelijke gymzaal aan het Oranjeplein. Voor de grote jaarlijkse uitvoeringen, die steeds meer een showkarakter kregen, werd sporthal De Stobbe benut. 

In Den Ham werd in 1945 een omni-vereniging opgericht met onder meer korfbal, gymnastiek en de ijsbaan. Het initiatief hiervoor werd genomen door dokter Kohly, en de onderwijzers Gorter en Snel. De leden van gymnastiekvereniging onder de naam SV '45 Den Ham kregen de eerste lessen van meester Hiddink. Die lessen beperkten zich tot eenvoudige grondgymnastiek in het Gebouw voor Christelijke Belangen aan de Brinkstraat. De instructeurs later waren G. Dekkers uit Wierden en daarna Z. Knapen uit Nijverdal, die de vereniging vele jaren trouw bleven. Later verhuisde men naar de gymnastiekzaal aan de Slingerweg en tegenwoordig vinden lessen en uitvoeringen in sporthal De Beukenhage plaats. 

Korfbal 

De korfbalvereniging TOP (Tot Ons Plezier) in Vroomshoop kwam op 8 mei 1938 uit de startblokken. Op een veld aan de Prinsenkamp achter de hervormde kerk werden de korven "doorboord". Daarvoor werd er al gekorfbald op veldjes achter hotel-café Tebberman of bij de boerderij van Huisman. In de jaren zestig steeg het ledenaantal fors door het gebruik van het nieuwe sportcomplex bij het MCC in het centrum van het dorp. De rooms-katholieke korfbalclub Actief kwam even in beeld, maar kon het door het geringe ledenaantal niet volhouden en ging in 1968 ter ziele. In de jaren negentig verhuisde men naar sportcomplex De Bosrand aan de Flierdijk, waar in 2010 ook een eigen kantine werd gerealiseerd. Daar heeft TOP met z'n 200 leden een prima niveau bereikt op kunstgras. De korfbalclub Den Ham werd in 1945 opgericht. De wedstrijden werden gespeeld op het grasveld bij café Harwig. De korfbalvereniging was geen lang leven beschoren: enkele jaren daarna hield de vereniging op te bestaan. 

Voetbalsport Vroomshoop

Eind 1912 was in Vroomshoop de eerste voetbalclub opgericht, die haar domicilie had op de grond van een boer uit Linde aan de Hammerweg. Het zand van de aangelegde spoorweg werd benut om het terrein op te hogen en zo werd gesproken van 'n Belt. Aan de protestantse boer werd beloofd niet op zondag te voetballen. In de Eerste Wereldoorlog was er een wapenstilstand wat het voetballen betreft en in 1918 verscheen voetbalvereniging Voorwaarts op het veld van café Brinkman aan de Hammerweg in Vroomshoop. Kroegbaas Willem Brinkman was secretaris en hij was samen met Johan Elferink en anderen ook medeoprichter van de Vroomshoopse Boys, die op 5 juni 1944 ontstond. Eerst werd er op zondag gevoetbald, waarbij jutezakken het veld van het straatbeeld afschermden. Later werd Vroomshoopse Boys een succesvolle zaterdagvereniging, die in 1960 verhuisde naar de velden bij het Maatschappelijk en Cultureel Centrum (MCC). Midden jaren zeventig werd de overstap gemaakt naar het sportcomplex De Bosrand. In 1950 ontstond de rooms-katholieke voetbalvereniging Sportlust. Deze voetbalclub ging op de zondag spelen. Ook Sportlust ging, na de periode Brinkman, vanaf 1960 op de MCC-velden en tot slot midden jaren zeventig op De Bosrand spelen. Zowel Vroomshoopse Boys als Sportlust hebben een eigen clubhuis en gebruiken samen een overdekt kleedkamercomplex op De Bosrand. Beide verenigingen zijn kerngezond en vele jeugdteams zijn actief. Sinds het seizoen 2023-2024 spelen alle teams van Sportlust op de zaterdag. 

Voetbalsport in Den Ham

Vóór de oorlog opereerde er een tweetal dorpsclubs in Den Ham. De ene, Velocitas genaamd, had als bakermat de buurtschap Magele. Velocitas gebruikte als thuishonk een trapveldje aan de Geerdijk bij Oldegbers. De wedstrijden die gespeeld werden waren vriendschappelijk. De Hammer Boys was de benaming van de andere club. Men speelde in de buurt van de Daarleseweg op een weiland van 't Huussie op De Frett'nkaamp. Het café van Chris Brokke diende als kleedruimte. Ook hier werd meestal om des keizers baard gespeeld. Op donderdag 1 augustus 1946 vond in café Harwig de vergadering plaats die zou leiden tot de oprichting van de voetbalafdeling. Het initiatief tot deze vergadering lag bij een aantal Hammer voetballiefhebbers. H. Teisman werd de eerste voorzitter. Hoewel de opkomst slecht was, bleven de initiatiefnemers onverdroten vasthouden aan hun ideaal. Binnen de Hammer grenzen kon men geen speelveld vinden, en men besloot uit te wijken naar havezate Eerde. Op het veld van de Quakerschool speelde Den Ham zijn thuiswedstrijden. Aanvankelijk beperkte men zich tot het spelen van vriendschappelijke wedstrijden, maar vanaf 1947-1948 werd hier ook competitie gespeeld. Het nieuwe veld aan de Rohorst werd op 17 september 1949 in gebruik genomen. Met ongeveer 900 leden is VV Den Ham de grootste sportvereniging van de gemeente Twenterand. De club speelt op sportpark De Rohorst dat aan alle eisen voldoet. In juni 2022 (door corona een jaar later)  vierde VV Den Ham haar 75 jarig jubileum op grootse wijze op De Rohorst met o.a cabaret, familiedag en natuurlijk een voetbalwedstrijd. 

Het dames- en meisjesvoetbal is een snel groeiende tak binnen v.v. Den Ham. Sinds het seizoen 2012/2013 is er voor elk lid van het vrouwelijk geslacht een passend team. De meiden onder de 11 jaar stromen nog gemengd in, maar vanaf 12 jaar zijn er speciale meidenteams en vrouwenteams en er is zelfs al een recreatieteam.  Het heeft ons zelfs de enige international, Marloes de Boer, opgeleverd die onze club rijk is. Iets om trots op te zijn.