Station Dalfsen

Vervoer per spoor

Tijd van wereldoorlogen

Reizen over land ging vroeger te voet, te paard of met de koets. Omdat er tot omstreeks 1830 in de buurt van Dalfsen alleen zandwegen waren, die afhankelijk van de weersomstandigheden vaak moeilijk begaanbaar waren, was het reizen over land geen pretje. Reizen per boot over de binnenwateren was meestal veel comfortabeler. Ook goederen werden per boot of met paard en wagen vervoerd. Dalfsen lag aan drie veelgebruikte vervoerswegen. Allereerst de Vecht, waarover veel vrachtschepen voeren. Ten noorden van de Vecht lag de Hessenweg, waar veel handelaren uit Duitsland met hun grote wagens volgeladen met handelswaar, getrokken door meerdere paarden, richting Zwolle en verder naar Holland gingen. Ten zuiden van de Vecht was de Twentseweg. Dit was de weg die van Zwolle naar Twente liep en daarna verder naar Osnabrück in Duitsland. Deze weg werd ook gebruikt voor personenvervoer per koets. Alle drie de transportwegen liepen van oost naar west. Van noord naar zuid was de verbinding moeilijk omdat er veel onontgonnen en moerassig gebied was. Er woonden ook minder mensen, waardoor het economisch niet aantrekkelijk was om daar wegen aan te leggen.

Station Berkum/Dalfsen

Na zijn inhuldiging op 30 maart 1814 nam koning Willem I de economische ontwikkeling van Nederland voortvarend ter hand. Er werden nieuwe kanalen gegraven, verharde wegen en spoorlijnen aangelegd. Zijn opvolgers gingen daarmee door. In 1839 werd de eerste Nederlandse spoorlijn van Amsterdam naar Haarlem geopend. Door de komst van de trein kwam het vervoer van personen en goederen in een stroomversnelling. Met de trein kon je in een korte tijd een grote afstand afleggen. Na 1860 werd het spoorwegnet in hoog tempo uitgebreid. Op 1 oktober 1867 werd de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden in gebruik genomen. Het station Berkum/Dalfsen lag langs deze spoorlijn. Het was meer een stopplaats voor de trein dan een station. Het lag bijna 10 km buiten Dalfsen. Reizigers konden er lopend of met de koets komen. De halte is in gebruik geweest van 1 oktober 1867 tot 1 juni 1923. Dunbevolkte gebieden zoals het Oosten en Noorden van Nederland werden pas veel later op het spoorwegnet aangesloten.

NOLS

Na een voorbereiding van 12 jaar werd op 8 mei 1899 de Noord Ooster Lokaal Spoorweg Maatschappij opgericht (NOLS). Deze maatschappij kreeg nog in hetzelfde jaar een vergunning om een spoorlijn van Zwolle naar Stadskanaal aan te leggen. Met de bouw van de spoorbaan werd in 1901 begonnen. Al op 15 januari 1903 werd het eerste deel van de spoorlijn van Zwolle tot Ommen in gebruik genomen. In 1905 kwam in de loop van het jaar op verschillende momenten de rest van de lijn naar Stadskanaal in gebruik. Deze spoorlijn was 107 km lang. De NOLS zorgde alleen voor de aanleg van de spoorbaan en de stations. Voor de exploitatie werd een contract gesloten met de Staatsspoorwegen. De stations langs de lijn werden ontworpen door de architect Eduard Cuypers. De stations werden geclassificeerd en elke klasse had een vast basisontwerp, waarbinnen wel gevarieerd werd.

Station Dalfsen

In Dalfsen kwam een station van de tweede klasse. Het gebouw werd op 15 januari 1903 geopend, tegelijkertijd met de opening van de spoorlijn Zwolle-Ommen. De trein die voor het eerst Dalfsen binnenreed bestond uit een stoomlocomotief, een bagagewagen, een tweedeklas- en een derdeklasrijtuig. De eerste stationschef was de heer Palmers. Op het traject Zwolle-Ommen waren behalve station Dalfsen ook halteplaatsen waar de reizigers konden in- en uitstappen. Die halteplaatsen waren Herfte/Veldhoek, Marshoek/Emmen, Rechteren en Vilsteren. Het station is in de Tweede Wereldoorlog kort gesloten geweest, maar werd vlak na het einde van de oorlog weer heropend. Tot de spoorverdubbeling van de spoorlijn Zwolle-Emmen in 1987 kende het station een smal eilandperron, waar aan één zijde treinen stopten, daarna werd er voor beide sporen een langsperron aangelegd. Door automatisering van de baanvakken was er steeds minder personeel nodig op het station. Toen in 1997 ook de kaartverkoop aan het loket werd vervangen door een kaartautomaat verloor het station zijn oorspronkelijke functie. Het stationsgebouw van Dalfsen is nog altijd in zijn historische staat. Het biedt nu aan Grand Café Het Oude Station onderdak.