Het klooster

Kerk in de samenleving

Tijd van wereldoorlogen

In 1927 verrees een heus klooster aan de Oosterstraat in Dalfsen, waar zich zusters van het Allerheiligst Hart van Jezus te Moerdijk vestigden. De zusters kwamen op initiatief van pastoor Galama van de R.K. Parochie van de H. Cyriacus om onderwijs voor de katholieke jeugd te verzorgen. Het klooster was een ontwerp van architect C. Hardeman en werd gebouwd door de aannemers Jonker en Tienkamp uit Nieuw-Amsterdam. Tegelijk met de bouw van het klooster werd door het bestuur van de parochie een drieklassige lagere school gebouwd. In 1928 werd de leiding van de school vol vertrouwen in handen gegeven van de zusters.

Vertrouwd beeld

Voor de zusters was het wel even wennen in Dalfsen. De Brabantse gemoedelijkheid maakte plaats voor het rustige leven in het kerkdorp aan de Vecht, waar een andere levenswijze gebruikelijk was. Het duurde echter niet lang of de contacten met de ouders en de kinderen werden zienderogen intensiever. Na enkele jaren waren de nonnen een vertrouwd beeld in het dorp. Mede door de diepe godsdienstzin onder de parochianen ontstonden er religieuze roepingen. Diverse jongens werden priester en meerdere meisjes werden kloosterzuster. En om een diepere godsdienstbeleving onder de jeugd te bereiken, werden schoolgaande kinderen en jongeren al vroeg als misdienaar en acoliet ingeschakeld bij kerkelijke vieringen.

Onderwijs

De zusters beperkten zich niet alleen tot het lesgeven op de lagere school, ook de bewaarschool (de latere kleuterschool en nu onderdeel van basisschool) en de naaischool stonden onder hun leiding. Vanaf 1953 tot 1968 werd ook het onderwijs verzorgd aan de school voor Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs (VGLO). Naast het onderwijs was men ook werkzaam in de zorg; met name was één van de zusters wijkverpleegster bij het Wit-Gele Kruis. In 1953 waren de zusters 25 jaar in Dalfsen. Zowel het klooster als ook de school vierde het zilveren jubileum. Een feestelijk versierde Oosterstraat bracht de zusters naar de stampvolle parochiekerk voor de viering, waarin pastoor Steenkamp de celebrant was en waarbij een gemengd koor van oud-leerlingen het geheel muzikaal opluisterde. Dit zilveren feest stond volop in de belangstelling. Allerlei soorten gaven werden bij het klooster bezorgd. In 1962 kwam de leiding van de school in handen van leken. Vijf van de negen zusters verhuisden naar het klooster in Lemelerveld, om van daaruit het onderwijs aan de kleuterschool De Zonnige Kant en de VGLO en de Wit-Gele kruisdiensten te blijven verzorgen.

Afscheid

In 1964 werd door parochie en dorp afscheid genomen van de zusters en werden ze tot ereparochianen benoemd. Vanuit het klooster hebben zij 36 jaar lang met grote inzet gewerkt in onderwijs en zorg. Het klooster en de bijbehorende grond werden door het kerkbestuur in eigendom verworven. Later werd het complex doorverkocht aan Jacobs Meubelen. Tegenwoordig is er een Bed & Breakfast in ondergebracht. Elke kamer is genoemd naar één van de vroegere zusters. Het geheel ademt nog steeds de sfeer van de tijd van toen.