Wolter Huisman

Scheepsbouw op maat

Tijd van televisie en computers

In een waterrijk gebied als het Land van Vollenhove is het vervoer over water al eeuwenlang de gewoonste zaak van de wereld. De punter, het vlot en de bok zijn Gieterse scheepstypen die in het hele gebied worden gebruikt. Met deze zogeheten platbodemvaartuigen kan op zeer ondiep water worden gevaren. Ze worden nog steeds in Giethoorn gebouwd. De Zuiderzee werd vooral bevaren voor de visvangst vanuit Kuinre en Vollenhove (onder meer met de Vollenhoofse bol) en vanuit Steenwijk en Blokzijl met grotere zeilschepen voor het vervoer van turf, hout en stenen naar Holland.

Scheepsbouw op maat

Op kleine werven in Vollenhove, Kuinre, Verlaat, Giethoorn en Wanneperveen werden verschillende scheepstypen gebouwd. Eén van deze werven maakte een bijzondere ontwikkeling door. Drie generaties van de familie Huisman bouwden sinds 1884 kleine houten vissers- en bedrijfsvaartuigen aan de Ronduite bij Wanneperveen. In 1930 ging deze werf over tot de bouw van houten plezierjachten. In 1954 schakelde men over van houtbouw op staalbouw en 10 jaar later op het nieuwste materiaal: aluminium. Huisman bouwde daarmee ook snelle wedstrijdjachten. De bekende sportzeiler Connie van Rietschoten won met de door Huisman gebouwde schepen met de naam Flyer twee keer achtereen de Whitbread Round the World Race. De werf verwierf zodoende een uitstekende reputatie in kennis en gebruik van aluminium in de scheepsbouw.

Wolter Huisman

Onder leiding van Wolter Huisman maakte het bedrijf zijn grootste bloeiperiode door. Wolter werd geboren in Wanneperveen op 19 september 1931 als zoon van Jan Huisman en Dirkje Slot. Vader, grootvader en overgrootvader oefenden allen het beroep van scheepstimmerman uit in Wanneperveen. Wolter kwam, na de lagere school te hebben doorlopen, als 13-jarige bij zijn vader en grootvader op de werf te werken. In 1959 nam hij het bedrijf van zijn vader over. Voor zijn verdiensten voor bedrijf, medewerkers en samenleving werd Wolter in 1995 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wolter Huisman overleed op 12 december 2004 op de leeftijd van 73 jaar. Anno 2013 staat, met zijn dochter Alice Huisman als directeur, de vijfde generatie van de familie aan het roer.

Naar Vollenhove

Vanwege de ondiepte van het water ter plaatse, problemen met transport over de weg en de te geringe uitbreidingsmogelijkheden werd de scheepswerf Huisman in 1971 verplaatst van de Ronduite naar Vollenhove. In 1975 werd zusterbedrijf Rondal (voorheen Marquip) opgericht, waar bovendekse scheepsbenodigdheden wor den ontworpen en geproduceerd. Na de successen met diverse Huisman-zeiljachten werd besloten om de innovatieve bekwaamheid in te zetten voor de bouw van grotere en luxueuze toerjachten. De naam van de werf werd in 1983 veranderd van Overijsselse Jachtwerf W. Huisman B.V. in Huisman Shipyard B.V. De groeiende vraag naar Rondal-producten leidde in hetzelfde jaar tot overname van dit bedrijf en later (2003) tot vestiging op het eigen terrein. De werf is anno 2013 met ruim 350 werknemers de belangrijkste werkgever in Vollenhove. Bij het 100-jarig bestaan in 1984 verwierf het bedrijf het predicaat "koninklijk". Sindsdien staat het bekend als Royal Huisman Shipyard B.V. Er worden steeds grotere luxe jachten gebouwd, uitgerust met zeer geavanceerde apparatuur. Zo heeft het gereedkomen van de driemastschoener Athena met een lengte van negentig meter in 2004 wereldwijd de aandacht getrokken!

Door aanpassingen op en om de werflocatie in Vollenhove (verhoging hoogspanningsmasten, verbreding doorgang polderbrug, vergroting bedrijfsterrein) kan het bedrijf er ook in de toekomst goed uit de voeten.